Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Vyjádření Redakční rady Žamberských listů a omluva čtenářům za uveřejnění nepravdivých informací v článku „Nový spolek Živý Žamberk, z.s.“

Vyjádření Redakční rady Žamberských listů a omluva čtenářům za uveřejnění nepravdivých informací v článku „Nový spolek Živý Žamberk, z.s.“
Vážení čtenáři Žamberských listů,
Dnes, 1. června 2018, vycházejí Žamberské listy číslo 10, ve kterých si na straně 7 můžete přečíst článek s názvem „Nový spolek Živý Žamberk, z.s.“. Všechna čísla se pro vás snažíme připravit s nejvyšší pečlivostí a zprostředkovat vám kvalitní, pestré a zajímavé informace z dění ve městě. O to více nás mrzí, že jsme uveřejnili článek, který obsahuje nepravdivé informace.
Uzávěrka čísla 10 byla v pondělí 21. května v 10 hodin, tentýž den odpoledne, pět hodin po uzávěrce, přišel redakci e-mailem uvedený článek s prosbou o jeho urychlené zařazení ještě do čísla 10 s odůvodněním, že se jedná o důležité sdělení občanům Žamberka. Autorům bylo sděleno, že článek bude zveřejněn podle možností daného čísla ŽL. Článek se nám nakonec podařilo zařadit. Jako redaktorka mám ve zvyku ověřovat sdělované informace i u článků, které zveřejňujeme v rubrice „Z redakční pošty“. Článek byl podepsaný a vypadal věrohodně. Navštívila jsem uvedené webové stránky zamberskelipy.cz, které se jevily v pořádku, obsahovaly i patřičné kontakty. Výslovně se zde uvádí: „Živý Žamberk z.s. vznikl jako spontánní sdružení občanů environmentálně a ekologicky zaměřených…“ Zde jsem ověřila i citovanou pasáž z petice občanů. Bohužel mne nenapadlo zkontrolovat naprosto zásadní sdělení celého textu, a to, zda uvedený spolek skutečně existuje. Dle paragrafu 226 občanského zákoníku spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. O tom, že spolek nemá žádnou právní subjektivitu, jsem se zcela náhodou dozvěděla od jeho „zástupců“ na mimořádném jednání ZM dne 29. května. Ověřila jsem u příslušného rejstříkového soudu, že žádný takový spolek není dosud zapsán. „Zástupci“ spolku mi sdělili, že o zapsání mají požádáno a čekají na vyřízení této žádosti. Nicméně k dnešnímu dni stále spolek Živý Žamberk, z.s. právně neexistuje!
Žamberské listy byly tou dobou již v tisku. Jednání „členů“ tohoto spolku nepovažujeme za korektní a za uveřejnění nepravdivého článku se čtenářům omlouváme. Fakt, zda a kdy v budoucnu bude daný spolek skutečně zapsán u rejstříkového soudu, můžete sledovat na stránkách justice.cz.

Za redakční radu Žamberských listů Mgr. Monika Škodová
Škodová Monika, Mgr. | dne 01.06.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka