Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Cena města Žamberka 2018

Město Žamberk u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu uděluje od roku 2011 Cenu města Žamberka.
Není v našich možnostech obsáhnout všechny záslužné aktivity, proto prosíme Vás veřejnost, abyste skrze nominace na Cenu města upozornily na ty počiny občanů, kteří by si zasloužily větší pozornost a ocenění. Vaše nominace předkládejte na předepsaném formuláři (dostupném na webu města www.zamberk.cz) do 1. září 2018 na podatelně Městského úřadu nebo elektronicky na adresu s.hanakova@zamberk.eu. Podrobné informace a celá pravidla pro udělování ceny najdete na webových stránkách města.

Cena města Žamberka se uděluje za:
• vynikající tvořivé výkony a významné výsledky vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické a veřejně prospěšné činnosti
• činnost, kterou její nositel přispěl významným způsobem k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města Žamberka, jeho propagaci v ČR i zahraničí
• záchranu lidských životů a majetku
V loňském roce byla za svůj mimořádný přínos městu a celoživotní práci oceněna Mgr. Bronislava Havlíková, Vlasta Pavlousková, Miloslav Chvátil a Mgr. Oldřich Kučera. Pokud máte ve svém okolí podobnou osobnost, neváhejte ji nominovat!
Děkujeme za spolupráci při zviditelnění příkladných činů a mimořádných osobností v životě města.


Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 01.06.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka