Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Záleží pouze na nás

I přestože každoročně stoupá množství produkovaných odpadů a s ním i množství obalových odpadů, je snahou města zajistit občanům dostatečnou kapacitu nádob na tříděný odpad. V současné době je na 75 stanovištích v Žamberku více než 200 kontejnerů. Většina občanů pečlivě třídí své odpady.
Nicméně je důležité vytříděné složky odložit na správné místo. Stále se objevují v popelnicích a kontejnerech na směsný odpad plastové lahve i nápojové kartony. Přitom stačí udělat pár kroků navíc a vhodit je do žlutého kontejneru. ODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD DLE DRUHU DO PŘÍSLUŠNÝCH NÁDOB A NA VYHRAZENÁ MÍSTA.

Odpad z barevných zvonů se musí také dotřídit na třídicí lince, prochází tedy ještě lidskou kontrolou. Poslední týden v dubnu se pracovníkům svozové firmy Komunální služby Jablonné nad Orlicí s.r.o. naskytla nezáviděníhodná situace, kdy do žlutého kontejneru na plasty někdo z občanů odhodil modrý igelitový pytel s uhynulým chovem svých kuřat včetně vyklizeného kurníku se slámou a exkrementy, a zbytky kostí a čelisti zvířete většího než psa. Každý si dovede představit, co v teplých jarních měsících následuje. Bohužel ne všichni jsou vybaveni dostatečnou mírou tolerance a své problémy přenáší na jiné. V takových případech nejen že odběratelé odmítají znečištěnou surovinu odebírat, ale svozová společnost musí nechat vyčistit a dezinfikovat třídicí linku. Tím se zvyšují náklady za likvidaci odpadů nám všem. Buďme odpovědní, a mysleme i na to, že s odloženými odpady se dále pracuje.

Nebuďte pohodlní, třiďte správně.
Hovádková Alena, Ing. | dne 29.04.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka