Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

První etapa obnovy střechy radnice je dokončena a předána

Stávající střešní plášť z hliníkových šablon je odstraněn, poškozené části stropů a krovu byly vyměněny a ošetřeny proti dřevokazným houbám a škůdcům. Viditelné spoje historického, památkově chráněného krovu jsou provedeny tradičními tesařskými spoji.
Nový střešní plášť je nyní proveden do úrovně těsného podstřeší s překrytím fólií v červené barvě. Součástí prací bylo provedení repliky střešního světlíku a vytvoření pochůzných lávek a podlah půdy. Zakázku jsme zakončili tepelnou izolací stropu perlitem.
Stavba probíhala bez přerušení provozu městského úřadu od dubna do listopadu, během realizace jsme se potýkali s mnoha problémy. Některé přinášelo postupné odkrývání vrstev konstrukcí a zjišťování skutečného rozsahu poškození dřevěných prvků, jiné způsobila potřeba změn některých řešení a jejich administrace. Postup prací ovlivnilo i vážné zranění jednoho z klíčových mistrů stavby krátce po zahájení prací (při pádu na jiné stavbě si bohužel zlomil pánev a jeho práci musel narychlo převzít bývalý kolega, který je již v důchodu). Zraněný mistr je naštěstí v pořádku a ke konci stavby se na radnici ještě krátce vrátil. Nevyhnuly se nám ani problémy způsobné pandemií koronaviru a občasná nepřítomnost pracovníků, kteří se ocitli v karanténách. Přes všechny problémy a události, které nastaly, se podařilo akci dokončit, a dokonce ještě snížit náklady na její realizaci o téměř 10 % oproti původně vysoutěžené ceně.
Při práci bylo nalezeno mnoho historických předmětů a dokumentů. Všechny tyto předměty byly předány pracovníkům městského muzea a možná budou po nezbytném ošetření v budoucnu představeny veřejnosti v rámci nějaké výstavy.
Ráda bych na tomto místě poděkovala Ing. Petru Rohlíčkovi ze společnosti INRECO, s. r. o., Hradec Králové, za biologické posouzení dřevěných konstrukcí, Bc. Radce Stránské za přípravu výběrového řízení a průběžnou související administraci změn, Ing. Ivetě Hoffmannové, referentce památkové péče, která vyřídila zařazení akce do Programu regenerace a spolu s garantkou NPÚ dohlížela na provedení prací z památkového hlediska, Ing. Lence Duškové, která tuto akci za REUP skvěle vedla s technickým dozorem Ing. Bohuslavem Obstem. Obzvlášť musím poděkovat Ing. Stanislavu Urbanovi a jeho kolegům ze zhotovitelské firmy BÁČA, Polička s. r. o., za precizní řemeslnou práci, schopnost přizpůsobit se všem nastalým změnám a přitom čelit letošnímu téměř trvale deštivému počasí. Musím jim také poděkovat za trpělivost s nezbytným "papírováním" a opravdu pevné nervy. Sledovat takové pracovníky při práci byla pro nás všechny obrovská škola. Děkujeme!
Na bezpečnost práce dohlížel koordinátor BOZP Jan Navrátil. Projekční práce a autorský dozor zajistili Ing. Miloš Kudrnovský a Mgr. Renáta Veselá z Projekčního atelieru pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s. r. o., Hradec Králové. Pomocné a „neviditelné“ práce jako vždy zajistily TS Žamberk.
Celkové investiční náklady: 4 030 523 Kč (včetně dozorů, projektů, průzkumů, zateplení půdy, přípomocí a DPH)
Akce byla finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón pro rok 2020 částkou 1 100 000 Kč.
Práce na střeše budou pokračovat zřejmě v roce 2022 druhou etapou.

Ing. Lenka Fránková, REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 16.12.2020
obnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceobnova střechy radniceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka