Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mezinárodní setkání mládeže v Žamberku 2018

V tomto významném roce 2018 máme v Žamberku tu čest - již počtvrté - organizovat mezinárodní setkání mládeže Evropského svazku měst. Uzavírá se tak 4. cyklus od roku 1996, kdy jednotlivá města jsou pořadateli mládežnických setkání.
Navštíví nás studenti z těchto zemí a měst: z Německa - Senftenberg a Püttlingen, z Francie - Saint Michel sur Orge, z Itálie - Fresgrandinaria a Lentella, z Maďarska – Veszprém, z Polska – Nowa Sól a nově z Lotyšska – Dundaga.
Hlavním tématem programu je provést mládež průřezem historie ke 100 letům vzniku naší republiky. SVČ ANIMO připravilo bohatý program s názvem „KLÍČE K HISTORII“, které budou „odmykat“ jak minulost, tak i současnost. Všichni budou mít možnost vyzkoušet si různá tradiční řemesla jako je malování perníků, kraslic, paličkování, výroba Vizovického pečiva, svíček, staročeských bramboráků, plechových smaltovaných přívěšků a budou zkoušet i tisk na textil. Seznámí se se sedmi rytířskými dovednostmi spolu se skupinou historického šermu a též si zasoutěží v těchto zajímavých dovednostech. Návštěva Prahy jako „Srdce Evropy“, kde Karel IV., osvícený panovník, založil univerzitu, a procházka „Královskou cestou“ bude určitě pro každého velkým zážitkem. Pozvání jsme přijali do Senátu, kde se všichni setkají na besedě se senátorem ing. Petrem Šilarem. Další aktivitou v Žamberku bude poznávání a porovnávání historických obrázků s podobou dnešní. Muzeum starých strojů a technologií všechny účastníky zavede do období páry, kdy též vznikl němý film, a úkolem bude vymyslet a nacvičit si krátkou grotesku. Chceme mládeži představit i náš vynález „obložený chlebíček“ a dát možnost všem využít svou kreativitu a připravit si zajímavou svačinku. A mimochodem i PEXESO, kterým se baví mnoho dětí i celých rodin, vzniklo v ČR v roce 1951 a vymyslel jej jako stolní papírovou hru Zdeněk Princ. Má již mnoho podob a i my si v něm zasoutěžíme o ceny.
Z těch novodobých aktivit bude přijetí a uvítání na radnici a touto cestou bychom chtěli vedení města a komisi pro zahraniční styky poděkovat za vstřícnost a podporu. Mladí lidé zavítají na Orlickou bránu, která se již mnoho let těší velké oblibě, a poslední den bude patřit výletu – v rámci ekologie a ochrany přírody na Dolní Moravu s návštěvou známé a bombastické vyhlídky „Stezka v oblacích“.
Velkým oživením setkání bude příjezd třicetičlenného hudebního souboru Musica di crescendo San Salvo z Itálie z Frasagrandinarie a Lentelly, který vystoupí na dvou koncertech, které se uskuteční právě v rámci tohoto tábora mladých. První koncert se bude konat ve středu 18. 7. 2018 v 17. 00 v Muzeu starých strojů a technologií v Žamberku – původní textilní továrně „Vonwiller“.
V pátek 20. 7. 2018 též ve „Vonwillerce“ od 19.30 proběhne slavnostní závěrečné ukončení mezinárodního setkání mládeže – předání „splněných klíčů k historii“ a závěrečná prezentace s výstavkou nejlepších prací jednotlivých měst. Hlavním programem večera bude vystoupení těchto dvou orchestrů: Musica di crescendo San Salvo z Itálie a Big band ZUŠ Petra Ebena Žamberk.
Koncerty ve středu i pátek jsou určeny i pro veřejnost, kam jste všichni srdečně zváni, a kde bude vstupné dobrovolné…
Bc. Alena Němcová, ředitelka SVČ ANIMO
Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 28.06.2018
0102Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka