Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

FOTOVÝZVA Adventní Žamberk

Město Žamberk vyhlašuje novou „fotovýzvu“! Tentokrát bychom si společně s vámi chtěli užít předvánoční atmosféru v našem krásném městě.
Mnohé kulturní akce a vánoční jarmarky se bohužel ruší, přesto bychom vás chtěli alespoň touto formou pozvat a nalákat na procházky městem. Všímejte si adventní výzdoby kolem vás a zachyťte ji na svých fotografiích!

Všechny fotografie představíme na webu města (www.zamberk.cz – Žamberk na fotografiích) a na Facebooku. Své fotografie a kontaktní údaje posílejte na adresu kultura@zamberk.eu do 31. prosince 2020, ke každému snímku můžete připojit krátký popisek nebo komentář. Ty nejlepší snímky odměníme!

Podmínky soutěže:
• Výzva probíhá od 16. listopadu 2020 do 31. prosince 2020.
• Fotografie budou zveřejněny na webových stránkách města (www.zamberk.cz) v sekci Žamberk na fotografiích, na Facebooku města a ve foyer Divišova divadla.
• Zájemci mohou své fotografie ve formátu JPG/JPEG posílat na e-mailovou adresu kultura@zamberk.eu s uvedením celého jména, e-mailového spojení a případně krátkým komentářem/popiskem.
• Při odeslání fotografie musí autor uvést v e-mailu: „Souhlasím s podmínkami soutěže zveřejněnými v Žamberských listech a na webu města Žamberka. Souhlasím s uvedením svého jména, zveřejněním mnou zaslané fotografie dle podmínek soutěže a prohlašuji, že jsem autorem zaslané fotografie a že jsem neporušil práva osob, které jsou na fotografiích zachyceny.“
• Každý autor se může prezentovat maximálně pěti snímky v plném rozlišení.
• Město Žamberk si vyhrazuje právo zveřejnit jména účastníků soutěže spolu se soutěžní fotografií a použít tyto snímky bezplatně na webu a Facebooku města, v Žamberských listech a na případných propagačních materiálech.
• Město Žamberk nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám, způsobenou porušením pravidel ze strany účastníků soutěže (autorská práva).

Na vaše fotografie se těší
Kateřina Suchomelová (kultura a občanské záležitosti) a Monika Škodová (redakce Žamberských listů)
Suchomelová Kateřina , Ing. | dne 13.11.2020
FotovýzvaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka