Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Nové kontejnery na separovaný odpad

Od poloviny října letošního roku můžeme v Žamberku nově a pohodlně třídit do nových typů nádob na plasty. Původní nádoby na plasty se spodním výsypem byly nahrazeny KONTEJNERY S HORNÍM VÝSYPEM. Následující rok chceme vyměnit i modré nádoby na papír stejným typem kontejnerů.
Společně s plastovými obaly je možné ODKLÁDAT DO ŽLUTÝCH NÁDOB také NÁPOJOVÉ KARTONY. Obě komodity budou následně ručně odděleny a roztříděny na třídící lince.

Cílem výměny nádob na plasty je snížení donáškové vzdálenosti pro uživatele, zlepšení efektivity sběru plastů, omezení nepořádku na stanovištích a také zajištění dobré dostupnosti pro svozovou techniku. Nové nádoby mají velké vhozové otvory, které pojmou i objemnější předměty, budou obsluhovány vozem s lineárním presem, který umožní lisování odpadu a vyprázdní obsah více nádob.

Třídění odpadů je povinností každého z nás a je třeba pro něj zajistit co nejvíce optimální podmínky. S každým bytovým domem ve městě, který projeví zájem, se pokusíme individuálně hledat možnosti, jak zlepšit jeho obyvatelům podmínky pro třídění.

Děkujeme všem, kteří odpady správné třídí.

www.jaktridit.cz, www.samosebou.cz

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!
Nové kontejnery byly pořízeny z finančních prostředků Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
Hovádková Alena, Ing. | dne 16.10.2019
Nové kontejnery na plastObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka