Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Češi dávají přednost jednorázovým bateriím před nabíjecími

Podle údajů společnosti ECOBAT s.r.o. jen pouze necelá pětina baterií, které se na českém trhu prodají, jsou nabíjecí baterie, zbytek tvoří baterie na jedno použití. Životnost nabíjecích baterií je mnohonásobně delší než v případě jednorázových baterií.
Proces nabíjení u nich můžeme opakovat dle typu baterií 500krát až 1500krát. Pořizovací cena nabíjecí baterie je ve srovnání s jednorázovou v průměru 10krát vyšší. Tato investice se většinou vrátí už při desátém použití. A to i při započítání nákladů na spotřebu elektrické energie při dobíjení.

Vzhledem k tomu, že většina domácností využívá mnoho baterií, by nikde neměla chybět kvalitní nabíječka a nabíjecí baterie. Lze tak dosáhnout finanční úsporu a zároveň šetřit přírodu. Ideálním řešením, jak redukovat negativní dopady používání baterií na životní prostředí, je snižovat jejich spotřebu. Častější využívání nabíjecích baterií je jednou z cest.

KDY VOLIT NABÍJECÍ, A KDY BUDE LÉPE SLOUŽIT JEDNORÁZOVÁ BATERIE
Nabíjecí baterie, též označované jako sekundární nebo akumulátory, jsou vhodné především do zařízení, která jsou využívána pravidelně a intenzivně. Mezi ně patří například fotoaparáty, přehrávače MP3, energeticky náročnější hračky nebo bezdrátové myši. U nich je finančně výhodnější baterie dobít, než neustále dokupovat další a staré vyhazovat. Naopak jednorázové neboli primární baterie jsou vhodnější do zařízení, která používáme jen občas, nebo je dlouhodobě skladujeme.

Na rozdíl od akumulátorů netrpí jednorázové baterie samovolným vybíjením, takže je lze používat i měsíce po zakoupení. Příkladem spotřebičů, kde je z tohoto důvodu vhodnější je používat, jsou dálková ovládání nebo hodiny. Odeberou méně elektřiny, než jaké by bylo samovybíjení akumulátoru.

CO S VYBITÝMI BATERIEMI?
Ať už jde o jednorázové nebo nabíjecí baterie, vždy platí, že ty vybité nepatří do popelnice na směsný odpad. Z ní by putovaly na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které by znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale s použitou baterií absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte. Díky recyklaci z použitých baterií totiž získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů.

Baterie nás provází celým životem. Například v rodinách s dětmi jich najdeme desítky. Stejně tak i v domácnostech starších lidí, kteří hojně využívají nejrůznější zařízení, jako naslouchadla nebo tlakoměry.

Baterie dělají službu Vám, a proto nyní udělejte něco Vy – pro sebe i pro životní prostředí, RECYKLUJTE JE.
V Žamberku můžete použité baterie odevzdávat:
- ve všech obchodech, kde se baterie prodávají,
- do červených venkovních kontejnerů,
- ve sběrném dvoře,
- na radnici, na městském úřadě,
- ve školách
- v některých firmách a organizacích, které zřizují sběrná místa na pracovištích.

Děkujeme všem, kteří dbají na správné třídění!

ECOBAT s.r.o.
Hovádková Alena, Ing. | dne 15.11.2017
Ke stažení:

Dokument: Lidský život a baterie | soubor: 35748.pdf | velikost: 0.22 MB   - Lidský život a baterie
Dokument: Děti a baterie | soubor: 35749.pdf | velikost: 0.3 MB   - Děti a baterieObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka