Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Tříkrálová sbírka 2019

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu.
Již podevatenácté přijdou koledníci s přáním štěstí, zdraví a pokoje do našich domácností a všem lidem nabídnou i možnost přispět potřebným z našeho okolí. V Žamberku budou koledníci koledovat ve dnech 4. – 6. ledna.
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:
• Sociálně terapeutické dílny
• Domácí hospicová péče
• Pečovatelská služba
• Rodinná centra
• Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• Občanská poradna
• Zařízení pro osoby bez přístřeší
• Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
• Přímá pomoc lidem v nouzi
V roce 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.895.811 Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Domácí hospicové péči a Charitativní pečovatelské službě. Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zástupců Charity. O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam. Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití. Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje. Děkujeme všem štědrým dárcům, koledníkům a dobrovolníkům, že nám pomáháte pomáhat.
Škodová Monika, Mgr. | dne 11.12.2018
tříkrálová sbírkatříkrálová sbírkaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka