Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – jízda vozidel s právem přednostní jízdy

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
od 1.10.2018 je nové ustanovení § 41 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, kdy zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy mohou být vybavena vozidla Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu, vozidla používána Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany a vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
Pozn.
Zvláštní výstražné světlo pouze modré barvy zůstává i nadále, ovšem výše uvedená vozidla můžou i nemusí být vybavena zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy.

foto: modrahvezdazivota

Přeji Vám v novém roce hodně zdraví, štěstí, vzájemné ohleduplnosti a bez účasti na dopravní nehodě.

Štrup Ivo, Bc. | dne 02.01.2019
Výstražné světlo modré a červené barvyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka