Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výzva k předkládání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek

Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje schválila „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019“. Jeho součástí je i „Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji“.
V rámci podporované oblasti je možno žádat v rámci tří podprogramů:
Podprogram A – Stavební obnova kulturních památek
Podprogram B – Restaurování kulturních památek a jejich součástí
Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru (např. obnova božích muk, smírčích kamenů, kapliček, křížků apod.).

Žadatel může na jednu památku podat pouze jednu žádost do podprogramu A a jednu žádost do podprogramu B. Žádosti lze na základě programu podávat pouze osobně na Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování (budova radnice, Masarykovo nám. 166, Žamberk, 1. patro, dveře č. 206), ve lhůtě od 02.01.2019 do 31.01.2019. Potřebné informace, podmínky a příslušné formuláře najdete na internetových stránkách Pardubického kraje (viz odkaz níže), důležité je pročíst úplné znění dotačního Podprogramu 3.
Ing. Iveta Hoffmannová, referentka památkové péče
Škodová Monika, Mgr. | dne 07.01.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka