Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: automatické dveře – městský úřad, Divišovo divadlo

V budově městského úřadu čp. 833 došlo v listopadu 2018 k výměně vstupních dvoukřídlých posuvných dveří k výtahu.
Původní dveře byly již značně poruchové a cena opravy byla tak vysoká, že jsme přistoupili k výběrovému řízení na dodavatele nových křídel včetně ovládání a realizovali výměnu, na kterou se vztahuje plná záruka. Prosklená stěna v okolí dveřních křídel je v pořádku a zůstala původní.
Investiční náklady: 82.300 Kč vč. DPH

Automatickými dveřmi lze nově vstoupit také do budovy Divišova divadla. Investiční akce zahrnovala celkem troje hliníkové, dvoukřídlé, ven otevíravé dveře s požadavky na splnění zvýšených tepelně izolačních a bezpečnostních požadavků. Všechny dveře mají „panikové kování“, umožňující rychlý a bezpečný únik z budovy v případě potřeby. Barva rámu, rozsah prosklení izolačním bezpečnostním dvojsklem i celková podoba výplní odpovídají původnímu barevnému a technickému členění. Předmětem díla byla rovněž výměna šesti okenních fixních výplní nad předmětnými dveřmi a dále parapety, související elektroinstalační práce, stavební začištění a výmalba zasaženého prostoru.
Hlavní (prostřední) dveře jsou vybaveny pohonem obou křídel a otevírají i zavírají se automaticky. Návštěvníky divadla prosíme, aby dveře neotevírali a především se je nepokoušeli zavírat, silový zásah totiž může způsobit zaseknutí křídel (dveře zůstanou z bezpečnostních důvodů v dané poloze, předchází se tím možnému poranění osob nechtěným zavřením). Rovněž osoby, které chodí před divadlo o přestávce kouřit nebo si povídat, žádáme, aby se po tuto dobu zdržovaly mimo dosah čidel otevírání – dveře se po dobu přítomnosti osob v dosahu čidel otevírají a zavírají opakovaně naprázdno nebo zůstávají otevřené a zbytečně pak dochází k úniku tepla z budovy. Děkujeme za pochopení a doufáme, že si občané na novinku rychle zvyknou.
Investiční náklady: 456.000 Kč vč. DPH

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 09.01.2019
automatické dveře městský úřadautomatické dveře divadlo po výměněpůvodní stavnové dveře a okénkaovládání dveříObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka