Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Nominace Talent 2018

Obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při přípravě předávání ocenění pro děti a mládež Talent 2018.
Bude patřit těm, jimž se v roce 2018 podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti školních či zájmových znalostí, sportu a kultury.
Budeme velice vděční za Vaše návrhy splňující tyto podmínky: nominovány mohou být úspěšné děti a mládež do 19 let (případně i vyššího věku, pokud je nominovaný stále studentem střední školy nebo učiliště) s bydlištěm v Žamberku nebo navštěvující některou z místních škol či žamberských klubů/kroužků a reprezentující jej na soutěžích či závodech. Oceněni mohou být jak jednotlivci, tak i skupiny či týmy.
Své návrhy posílejte nejpozději do pátku 4. ledna 2019 na e-mail s.hanakova@zamberk.eu. U navrhovaných dětí uveďte datum narození, adresu bydliště, školu, kterou dítě navštěvuje, jméno trenéra/vedoucího, název kroužku/soutěže/olympiády. U celých týmů je třeba uvést seznam členů, kontaktní osobu, název kroužku/sportu. Vždy přikládejte stručný popis dosažených úspěchů.
Předem velmi děkujeme za spolupráci a těšíme se na nominace!
Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 30.11.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka