Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Vyhlášení dotačních programů města Žamberka na rok 2019

Zastupitelstvo města Žamberka na svém jednání dne 4.12.2018 vyhlásilo dotační programy a podmínky pro poskytování individuálních dotací pro rok 2019
Žádosti o poskytnutí dotace bude možné podávat od 14. do 28. února 2019. U dotačních programů Podpora sportu a tělovýchovy, Podpora volnočasových aktivit a Podpora kultury došlo ke změně podmínek poskytování, které jsou v textu programů označeny červeným písmem. Pravidla pro poskytování dotací zůstávají stejná.

Žádosti o Individuální dotace bude možné podávat od 14. února do 31. října 2019 dle Podmínek pro poskytování Individuálních dotací.

Vyhlášené dotační programy, formulář žádosti o poskytnutí dotace, Pravidla pro poskytování dotací apod. jsou uveřejněny na Úřední desce v části Dotace. Přímý odkaz je uveden níže.
Strnadová Šárka, Mgr. | dne 10.12.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka