Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Prázdninový režim v MAS ORLICKO?

ANO, ale i spousta odvedené práce…Co přineslo léto a co nás čeká na podzim?
Dotační podpora projektů v území – máme 33 úspěšných projektů
K 22.8.2018 skončila velká vlna výzev v MAS ORLICKO a uzavřela se tak půlroční práce. Celkem máme za sebou 60 zkonzultovaných a kontrolovaných projektů a 56 zpracovaných posudků hodnotiteli MAS. Z toho bylo 33 projektů úspěšně vybraných k podpoře a celkem činí výše dotací necelých 36,5 milionu korun. Více na www.mas.orlicko.cz

Další výzvy:
Již v říjnu bude vyhlášena další vlna výzev, ve které budou moci být do 2.11.2018 předkládány projekty na:
- Infrastrukturu sociálních služeb
- Bezpečnost v dopravě (chodníky)
- Zvyšování kapacit zařízení péče o děti (mimo MŠ)
- Rozvoj a zkvalitňování zázemí pro formální a neformální výuku ve školách i dalších organizacích (v klíčových kompetencích) a zajištění jejich bezbariérovosti
- Infrastruktura sociálního podnikání
Plánovaná hodnota výzev: 40,113 mil. Kč
Více na www.mas.orlicko.cz

Konzultační podpora a servis MAS ORLICKO, z.s. pro žadatele:
10.9.2018 Informační schůzka pro školy: Představení činnosti a aktivit MAS určených mateřským a základním školám a školským zařízením – dotační podpory, konzultace a projekt MAP (pro ORP Žamberk – Králíky)
12.9.2018 Informační schůzka pro školy: Představení činnosti a aktivit MAS určených mateřským a základním školám a školským zařízením – dotační podpory, konzultace a projekt MAP (pro ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová)
17.9.2018 Setkání se středními školami, zástupci Krajského akčního plánování, zástupci MAS Lanškrounsko a koordinace aktivit na úrovni MAS a Pardubického kraje.
Bez termínu Semináře pro podpořené žadatele ve výzvách IROP
Bez termínu Semináře pro ZŠ, MŠ a školská zařízení k šablonám II
Více na www.mas.orlicko.cz

Místní akční plánování - AKCE:
12.9.2018 Úvodní školení pro školy zapojené do projektu COMDI
/pouze pro zapojené subjekty/
13.9.2018 Kulatý stůl na téma rovné příležitosti (ORP Žamberk – Králíky)
18.9.2018 Kulatý stůl na téma rovné příležitosti (ORP Ústí nad Orlicí – Česká Třebová)
Září 6 úvodních schůzek pracovních skupin projektu
25.9.2018 13:00; Ustavující jednání Řídícího výboru MAP (ORP Žamberk – Králíky)
25.9.2018 9:30; Ustavující jednání Řídícího výboru MAP (ORP Ústí nad Orlicí – Česká Třebová)
13.10.2018 Odborná stáž pro MŠ – ELIPSA Montessori centrum Pardubice
3.10.2018 Setkání ředitelek a učitelek MŠ (ORP Ústí nad Orlicí – Česká Třebová) /Pouze zapojené subjekty/
Více na www.maporlicko.cz

Místní akční plánování - Kroužky:
4 kroužky budou nově v rámci projektu MAP podporovat polytechnické a přírodovědné vzdělávání a vytvářet prostor pro sdílení zkušeností a spolupráci. Přihlášky do následujících kroužku naleznete mimo jiné i na webu MAPORLICKO:
- Robotický kroužek bude probíhat v Gymnáziu Žamberk a bude určen všem žákům do 15 let.
Přihlášky zasílejte na e-mail: jaroslav.vebr@gyz.cz.
- Kroužek železničního modelářství bude od října k dispozici dětem do 15 let v Průmyslové střední škole Letohrad. Přihlášky zasílejte na e-mail: volstat.michal@pssletohrad.cz.
- S Masarykovou ZŠ v Klášterci spolupracujeme na pokračování úspěšného zájmového kroužku!
Děti poznají zblízka svět zemědělství, a to jak v samotném kroužku, tak při exkurzích na farmy a ke zpracovatelům produktů. Kroužek se zahajuje s novým školním rokem a přihlásit se můžete u Mgr. Petry Pospíšilové.
- Od října budou mít děti možnost také navštěvovat Dědečkovu dílnu v centru Cesta pro rodinu. Naučí se technickým dovednostem a práci s šikovnými stroji a nářadím. Své přihlášky zasílejte na: mala@cestaprorodinu.cz.
Více na www.maporlicko.cz

Malý LEADER
Na konci července vyhlásila MAS ORLICKO, z.s. výzvu pro své členské organizace, které mohou předkládat žádost o příspěvek na vybrané akce v rámci podpory z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
Více na www.mas.orlicko.cz
Borovičková Kamila, Bc. | dne 29.08.2018
Ke stažení:

Dokument: MAS ORLICKO | soubor: 39030.pdf | velikost: 0.23 MB   - MAS ORLICKOObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka