Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – autobus, zastavení a stání a jízda ve zvláštních případech

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
dle ustanovení § 25 odstavec 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.
Dle ustanovení § 15 odstavec 2 zákona o silničním provozu musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo za autobusem s označením "Označení autobusu přepravujícího děti", který zastavil v označené zastávce. Pokračovat v jízdě může až po odjezdu autobusu ze zastávky. Řidiči protijedoucích vozidel musí přihlédnout k možnosti vběhnutí dětí do vozovky a jízdu přizpůsobit tak, aby děti nebyly ohroženy.
„Označení autobusu přepravující děti“ číslo O 4 dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Pozn.
Označení autobusu přepravujícího děti se umísťuje viditelně za předním a zadním oknem autobusu.

Štrup Ivo, Bc. | dne 07.09.2018
 „Označení autobusu přepravující děti“ Vyjetí ze zastávkyVyjetí ze zastávkyVyjetí ze zastávkyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka