Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města - rekonstrukce chodníků, část 2

Investice města - rekonstrukce chodníků, část 2: Zámecká a Hluboká ulice, veřejné osvětlení v ulicích Hluboká, Vrbí a Českých bratří.
Další připravenou investiční akcí je rekonstrukce chodníku, opěrné zdi a zábradlí v Zámecké ulici v úseku dlouhém 217,5 m od východu z náměstí – od domu, kde je v současnosti kebab a cukrárna, až do spodní části, kde navazujeme na připravovanou akci ŘSD (o této akci jsme informovali na webu města dne 23.1.2018 a na městském Facebooku). V řešeném úseku dojde k výměně asfaltového krytu za žulovou mozaiku (požadavek památkářů, chodník je v památkové zóně města) včetně doplnění hmatových a bezpečnostních prvků z důvodu zřízení bezbariérového chodníku. Stávající betonové obruby budou nahrazeny kamennými. Dále je navržena rekonstrukce železobetonového zábradlí a nové ocelové zábradlí na nové opěrné zdi, chybět nebude ani moderní veřejné osvětlení. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost pěší dopravy podél zatížené silnice I/11. Na tuto akci jsme v lednu podali žádost o poskytnutí dotace z IROP, termín její realizace tedy bude záležet i na termínu vyhodnocení žádosti. Investiční náklady: 3.100.000 Kč, předpokládaná výše dotace je až 1.950.000 Kč.

Naplánována je i rekonstrukce stávajících asfaltových chodníků v Hluboké ulici (i zde asfalt nahradí drobná žulová mozaika) a nové veřejné osvětlení v ulicích Hluboká, Českých bratří a Vrbí. Příprava této investice byla vyvolána záměrem společnosti ČEZ zrušit vrchní vedení nízkého napětí a uložit je do země. V okamžiku, kdy jsme se předloni o tomto záměru dozvěděli, navrhli jsme využít situace a k této akci se připojit. Záměr se podařilo prosadit ve vedení města, projektově zpracovat a vyřídit potřebná povolení. Připojila se i společnost Alberon se svým projektem na plánované přiložení optických kabelů. Dojde tedy k termínovému sloučení všech tří akcí do jedné, což bude znamenat zkrácení nutného omezení provozu, vybudování infrastruktury v rámci jedněch výkopových prací a také nemalé snížení investičních nákladů. Za spolupráci a vstřícnou komunikaci oběma společnostem děkujeme. Investiční náklady města budou cca 3.300.000 Kč.

Foto: Plánovaná úprava prostranství a přesun kontejnerů u restaurace Imrvere

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 17.04.2018
situaceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka