Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Cyklostezka Valdštejn-Šušek

Po úspěšné realizaci cyklostezek Letohrad-Žamberk a Králíky-Červená Voda pokračuje Sdružení obcí Orlicko v přípravě dalších projektů zaměřených na zvýšení dopravní bezpečnosti cyklistů a chodců. Jedním z těchto projektů je cyklostezka Valdštejn-Šušek.
Ta bude spojovat obec Písečnou s cyklostezkou Letohrad-Ústí nad Orlicí v obci Hnátnice. Hlavním cílem výstavby této cyklostezky je zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří směřují z oblasti Žamberka a jeho okolí směrem na Ústí nad Orlicí, zejména tím, že jejich dopravu odklání z frekventovaných silnic III/31014 (Písečná, Žampach, Hnátnice) a II/312 Žamberk- Ústí nad Orlicí.
Začátek cyklostezky je v osadě Valdštejn (místní část obce Hnátnice), kde se cyklostezka napojuje na stávající asfaltovou místní komunikaci, po které je vedena dálková cyklotrasa č. 18, a následně na cyklostezku Letohrad-Ústí nad Orlicí. Cyklostezka je vedena proti proudu Potočnice směrem k obci Písečná, do km 0,521 podél levého břehu, od km 0,521 až do konce úpravy podél pravého břehu, a končí napojením na stávající místní komunikaci obce Písečná s asfaltovým krytem na hrázi rybníka Šušek. Převedení přes Potočnici je řešeno novou lávkou.
Cyklostezka Valdštejn-Šušek bude obousměrnou stezkou pro cyklisty a chodce s celkovou délkou 1,268 km. Cyklostezka bude mít šířku (bez krajnic) 2,5 -3 m a bude mít povrch z důvodu požadavku orgánů ochrany přírody z jemnozrnné lomové výsivky. Pouze napojení na místní komunikaci ve Valdštejně a poslední úsek na hrázi Šušku s napojením na místní komunikaci v Písečné bude řešen s krytem z asfaltového betonu.
Realizací cyklostezky Valdštejn-Šušek dojde nejen k podstatnému zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců dojíždějících mezi Žamberkem a Ústím nad Orlicí za vzděláním a za prací, ale tento projekt bude mít i významný vliv na kvalitu životního prostředí, kdy dojde ke snížení využívání motorových vozidel a tím k omezení emisí výfukových plynů.
Předpokládané náklady na realizaci této cyklostezky se budou pohybovat okolo 7 mil. Kč a vlastní realizace cyklostezky bude záviset na zajištění financování z dotačních programů. První možností je podpora v rámci výzvy MAS Orlicko, z.s., na projekty bezpečné dopravy, kdy Sdružení obcí Orlicko připravuje podání žádostí o podporu na konec dubna 2018. V případě úspěchu této žádosti by byl reálný termín výstavby cyklostezky Valdštejn-Šušek v roce 2019.
Přestože je investorem přípravy a výstavby této cyklostezky Sdružení obcí Orlicko, financování projektové přípravy a dofinancování vlastní výstavby je a bude zajištěno prostřednictvím příspěvků měst Žamberk a Letohrad, obcí Dlouhoňovice, Dolní Dobrouč, Písečná, Žampach, Hnátnice a svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko.
Za Sdružení obcí Orlicko RNDr. Antonín Fiala
Škodová Monika, Mgr. | dne 24.04.2018
Ke stažení:

Dokument: Cyklostezka Valdštejn - Šušek | soubor: 37273.pdf | velikost: 0.26 MB   - Cyklostezka Valdštejn - ŠušekObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka