Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje

Oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí
Město Žamberk obdrželo žádost Celního úřadu pro Pardubický kraj o postoupení informace, týkající se oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí. Objevují se případy, kdy ne všechna podaná oznámení jsou v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a ze strany provozovatele konané akce může docházet k naplnění skutkové podstaty přestupku. Formulář oznámení a žádost celního úřadu jsou uvedeny v příloze.
Kubová Jitka, JUDr. | dne 20.02.2018
Ke stažení:

Dokument: Žádost | soubor: 36695.pdf | velikost: 0.22 MB   - Žádost
Dokument: Oznámení | soubor: 36696.pdf | velikost: 0.13 MB   - OznámeníObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka