Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - povinnosti přepravované osoby

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
dle ustanovení § 9 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) je přepravovaná osoba povinna (zkrácená forma):
• být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.), to neplatí pro osobu starší 18 let a menší než 150 cm a osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení,
• užívat za jízdy na motocyklu nebo mopedu ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.), kterou má nasazenou a řádně připevněnou na hlavě,
• neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla,
• dbát pokynů řidiče, zejména při nastupování do vozidla a vystupování z něj,
• přepravovaná osoba nesmí vyhazovat předměty z vozidla,
• přepravovaná osoba při jízdě na motocyklu se musí nohama dotýkat stupaček a nesmí kouřit,
• boční sezení na motocyklu je zakázáno.
Štrup Ivo, Bc. | dne 27.09.2017
Povinnost - být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásemObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka