Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Činnost Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) v době nouzového stavu

Vážení občané, v Žamberku se každý z vás v běžném životě jistě setkal s činností Sboru pro občanské záležitosti.
Sbor je jednou z komisí rady města a zabývá se významnými životními výročími občanů, výročími uzavření sňatku (stříbrné, zlaté, diamantové, smaragdové a železné svatby), zajišťováním vítání nových občánků a slavnostních předávání pamětních listů, výučních listů a maturitních vysvědčení absolventům žamberských škol v obřadní síni radnice. Sbor organizuje také výlety a posezení pro osamělé seniory.
Bohužel, v době nouzového stavu byla omezena i činnost této komise. Všem jubilantům, které by za normálních okolností navštívila některá z členek Sboru doma s osobní gratulací a květinou, nyní posíláme pouze gratulace poštou. Věříme, že i tak vás potěší. Přejeme vám mnoho zdraví, elánu a dobré nálady v těchto krásných jarních dnech! Věříme, že se k běžné činnosti Sboru budeme moci vrátit co nejdříve a setkáme se s vámi při osobním setkání u příležitosti vašeho výročí v obřadní síni radnice nebo jen tak na ulici v dobré náladě a přátelském rozhovoru. Všem manželským párům, které v tomto období oslaví kulaté výročí uzavření sňatku, zasíláme informační dopis. Prozatím nelze uspořádat oslavu v obřadní síni radnice, ale rádi pro vás obřad uspořádáme podle vašeho přání, jakmile to vládní opatření umožní.
Rádi bychom také oficiálně přivítali nové občánky města, i tento obřad se uskuteční, jakmile k tomu budou vhodné podmínky. Všichni rodiče nových občánků obdrží pozvánku, těšíme se na setkání s vámi!
Jednáme také se školami, které každoročně pořádají slavnostní předávání vysvědčení a výučních listů taktéž v obřadní síni radnice. Zda se tyto oslavy budou moci konat, zatím není jasné. Přejeme si, aby se chod Sboru obnovil „ve starých kolejích“, ale samozřejmě respektujeme všechna platná nařízení, a tak budeme obřady a osobní setkání obnovovat, až to bezpečnostní situace umožní. Zdraví nás všech je na prvním místě.
Jakékoli otázky k činnosti Sboru rádi zodpovíme na tel. č.: 465 670 305 nebo na e-mailu m.skodova@zamberk.eu. Přejeme všem pevné zdraví, optimismus a osobní pohodu. Těšte se z přírody a dobrých lidí kolem sebe!

Za SPOZ Monika Škodová
Škodová Monika, Mgr. | dne 30.04.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka