Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Město Žamberk bezplatně převádí nádoby na sběr bioodpadů svým občanům

Již v roce 2007 zahájilo město Žamberk třídění dalšího využitelného odpadu z domácností. Bioodpady se do té doby většinou odvážely společně se směsným komunálním odpadem na skládku. Jen na některých zahradách u rodinných domů se posekaná tráva, spadané listí, ovoce a další rostlinné zbytky kompovaly
Pro zavedení systému třídění bioodpadu a postupného zintenzivnění byl na jaře 2007 v Žamberku spuštěn pilotní projekt. Ve městě byly vybrány tři lokality. Do domácností z rodinných domů a bytového domu na sídlišti bylo smluvně zapůjčeno 141 hnědých plastových nádob s kolečky. Pravidelný svoz nádob jednou za dva týdny zajistili pracovníci technických služeb. Na podzim roku 2007 byla stavebně dokončena také kompostárna v areálu Centra nakládání s odpady v Dlouhoňovicích.

Rozšíření třídění a sběru bioodpadů na celé území města se realizovalo v roce 2009. A pokračuje stále do dnešních dní. Této snaze předcházelo úspěšné vyřízení dotací, rozsáhlá informační kampaň a zejména zapojení občanů města. Přes počáteční nedůvěru a menší zájem o nové nádoby na třídění "dalšího" druhu odpadu se situace obrátila. V současné době se v Žamberku využívá více než 800 nádob na bioodpady a 20 zahradních kompostérů. A zájem stále trvá.

Na konci roku 2015 byl Radou města Žamberk schválen bezúplatný převod nádob na sběr bioodpadů pořízených v roce 2007. Občanům byly zaslány darovací smlouvy a město tak převedlo vlastnické právo na své historicky první bionádoby. V letošním roce vedení města schválilo další bezplatné převedení nádob na sběr bioodpadů a zahradních kompostérů, které byly pořízeny v roce 2009. Žamberanům budou postupně zaslány darovací smlouvy k podpisu.

Většina obyvatel si na třídění bioodpadu do hnědých nádob velmi rychle zvykla, chtějí mít okolo domu pořádek, uklizeno a hodnotí je pozitivně. Kompost, který se zpracovává na kompostárně v Dlouhoňovicích pochází nejen z domácností a zahrad Žamberka, ale také z údržby veřejné zeleně. Každý rok se zpracuje až 1000 tun vstupních organických materiálů, průměrně 300 tun za rok se sveze z nádob od občanů. Výsledný substrát se vrací zpět do Žamberka a okolí při rekultivacích, úpravách městské zeleně, po výkopových pracích nebo je prodán různým zájemcům na přihnojení zahrady.

Děkujeme všem občanům, kteří dbají na správné třídění odpadů.
Hovádková Alena, Ing. | dne 06.09.2017
Nádoby na sběr bioodpadůObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka