Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - cyklisté 8. díl

Jízdní kolo s pomocným motorkem

Vážení spoluobčané, vážení cyklisti,

na základě technických požadavků na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdější předpisů, v příloze č. 12 písm. C) bod 8,9 může být jízdní kolo vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola podle bodu 1 a 2 (povinné vybavení),
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona (zákon č. 56/2001 Sb.),
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3,
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1 a
f) montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo, si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.

Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.
Štrup Ivo, Bc. | dne 07.09.2017
Jízdní kolo s pomocným motorkemObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka