Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výstavba PPO k 25.9.2017

Výstavba PPO v Žamberku pokračuje s mírným zpožděním a s drobnou změnou.
Výstavba PPO pokračuje v úseku Pod Skalami po železný most oboustarnně v těchto stavebních objektech (SO):
SO.01.2 (LB -pod Skalami po dřev.lávku): Byl dokončen objekt "tabulový uzávěr" oproti býv.loděnici pro případné odvodnění prostoru za beton, zdí. Výstavba dále pokračuje betonovou zdí až po dřev.lávku. Velmi je stížen přístup do tohoto prostoru. Předpokládané ukončení (dle počasí) do listopadu 2017.
SO.01.2-1 (LB - Havl.nábřeží mezi lávkou a želez.mostem). Rovněž v tomto prostoru se práce opožďují, mimo techn.problémů se zde projevily i problémy personální. Tento SO byl měl být dokončen v říjnu 2017. Proběhlo nabetonování stávající nábř. zdi (z r. 2000) od Havlenovy ulice po most, zbývá její obložení kamenem ze strany toku. Asfaltová komunikace v místě nové beton. zdi bude napojena a tím rozšířena až na tuto zeď.
SO.02.1-1 (PB, louka za Vencl Servic a PLA), zde je stavba zdi dokončena, zbývá montáž 3 tabulových uzávěrů, vybudování přístupové cesty, terénní úpravy a nákup pryžových vaků, jako mobilní hrazení přes ul. Albertovu.
SO.02.1-2 (PB, od lávky po želez.most), u dřevěnné lávky se čeká na přeložky energií a od křižovatky Husovo nábř. a Brorsenovy ulice po konec prašné komunikace (dům Zdobnických) se čeká na povolení drobné změny stavby = přemístění beton. a štětové stěny z pravé strany cesty na levou stranu (ve směru toku) na břehovou hranu pro snadnější přístup k nemovitostem a vyřešení nesouhlasu majitelů soused. pozemku. Převýšení zde bude cca 40 cm od stávajícího. Dále tato zemní hráz přechází v betonovou stěnu podél koryta. Stavba zde byla dočasně pozastavena z důvodu porušení daných zásad pohybu techniky po bermě (nutné panely). Tato obnažená beton. zeď bude ze strany koryta zasypána zeminou a bude proto čnít nad terén cca 50 cm.
Stavba na měst.koupališti a podél autokempu je připravována. Na část SO (za zadním rohem oplocení AC) probíhá stavební řízení na menší změnu stavby.
Kontrolní dny stavby probíhají pravidelně 1 x 14 dnů. Nejbližší KD je 27.9.2017 od 9.00 hod.
Dne 20.9.2017 proběhla kontrola stavby a dokumentace zástupci MZe ČR bez větších nedostatků.
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 25.09.2017
stav Pod Skalamiod želez.mostu dolů



Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka