Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – od 1. listopadu do 31. března je zimní období

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
tak jako každoročně připomínám, že dle ustanovení § 40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů je od 1. listopadu do 31. března zimní období.

1. Pokud se v tomto období
a) na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N (např. vozidlo, které má nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče = osobní vozidlo) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech (hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm) a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly (hloubka dezénu 6 mm).
2. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.

Pozor ale na dopravní značku „Zimní výbava" (č. C 15a), která dle vyhlášky č 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.
Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.
Takže pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik!
Štrup Ivo, Bc. | dne 01.11.2018
Dopravní značk „Zimní výbava"Dopravní značk „Zimní výbava - konec"od 1. listopadu do 31. března je zimní obdobíObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka