Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Ústavní soud zamítl návrh skupiny poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší

Plénum Ústavního soudu v červenci 2017 zamítlo návrh skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení § 17 odst. 2, § 23 odst. 1 písm. j) a části § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Napadená ustanovení dávají obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností možnost, aby za účelem kontroly spalovacího stacionárního zdroje (kotle) došlo ke vstupu do obydlí (rodinného domu, bytu nebo stavby pro rodinnou rekreaci) provozovatele (vlastníka, majitele) zdroje (kotle). Obsahují také skutkovou podstatu přestupku, spočívající v nesplnění povinnosti umožnit kontrolujícímu úředníkovi přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji (kotli), jeho příslušenství a používaným palivům, za což hrozí pokuta až do výše 50 tis. Kč.

Skupina poslanců především namítala, že jde o nepřípustný zásah do práva provozovatele na nedotknutelnost obydlí pod čl. 12 Listiny základních práv a svobod, neboť Listina umožňuje domovní prohlídku pouze na příkaz soudce jen pro účely trestního řízení a obyčejným zákonem nelze rozšířit důvody omezení nedotknutelnosti bydlení.

Ústavní soud poukázal na zahraniční právní úpravy, které obdobné kontroly připouští (např. Německo, Rakousko).

Mimo jiné Ústavní soud uvádí, že provozovatel stacionárního zdroje (kotle) musí být solidární s jinými osobami. Následky znečištění ovzduší se promítají do nákladů zatěžujících systém veřejného zdravotního pojištění, plynoucích z poškození zdraví jiných osob. Vstup do obydlí za účelem zajištění důkazů o nezákonném postupu při topení je omezen na zpřístupnění kotle a používaného paliva. Navíc musí případnému vstupu do obydlí předcházet opakované důvodné podezření správního orgánu o nezákonném postupu a také písemné upozornění, po němž může provozovatel zabránit kontrole tím, že od nezákonného postupu upustí.

Text nálezu Ústavního soudu je dostupný na webové adrese: http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/Pl._US_2_17_vc._disentu.pdf


Pokorná Marcela, orgán ochrany ovzduší
Pokorná Marcela | dne 07.08.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka