Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výstavba PPO k 11.8.2017

Výstavba protipovodňových opatření pokračuje na 3 stavebních objektech níže železného mostu.
*Stavební objekt SO.01.2 (LB Pod Skalami): probíhají výkopové práce na vybudování tabulového uzávěru pro odvod příp. zahrázkovaných vod od loděnice. Práce měly být ukončeny k 31.8.2017. Zde však dochází ke zdržení (objektivní i subjekt. příčiny)
*SO.01.2-1 (LB Havlíčk.nábř.): probíhá výstavba betonové zídky a přípravné práce na navýšení stávající pískovc. nábřežní zdi oproti Havlenově ulici. Zde asi rovněž dojde ke zdržení oproti harmonogramu. I když zde se práce srovnaly oproti počátečním problémům. Upozorňuji na problematický průjezd stavbou.
*SO.02.1-1 (PB louka za Vencl Servis), práce zde byly ukončeny a čeká se na dodávku tabulového uzávěru z výroby.
*SO.02.1-2 (PB podél koryta v prostoru dřev. lávky): probíhá beranění štětových stěn (k zabránění průsaků) a přípravy na vybudování zemní hráze (navýšení stávající cesty o max. 40 cm). V části pod želez. mostem jsou pokládány bet. panely na bermu koryta pro pohyb techniky nutné pro výstavbu beton. zídky a opravu nábř. zdi (od želez. mostu až po 165 m níže - dále pak navazuje zemní hráz).
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 11.08.2017
Foto 1-výstavba PPOFoto 2-výstavba PPOObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka