Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace k přechodu na nový formát televizního vysílání DVB-T2 a posílení současného převaděče pro Žamberk a okolí

V letech 2011 až 2014, v souvislosti s přechodem z analogového TV vysílání na digitální vysílání DVB-T, město řešilo s mnoha provozovateli digitální TV sítě na základě podnětů občanů našeho města příjem signálů nových MUX (1, 1a, 2 a 3).
Jednalo se zejména o vykrytí příjmu DVB-T v těch částech města, která se nacházejí mimo dosah signálu z vysílačů, a to za využití televizního převaděče Žamberk. Částečně se podařilo vyřešit příjem základního vysílacího spektra hlavních poskytovatelů TV signálu.
V posledním období se opět množí stížnosti na kvalitu příjmu signálu DVB-T. Navíc se zahájením přechodu TV vysílání ze standardu DVB-T na novou kvalitativní úroveň vysílání ve standardu DVB-T2 se objevují obavy našich občanů, zda budou moci v dostatečné kvalitě mít možnost přijímat nový signál.
Oslovili jsme zástupce společnosti České Radiokomunikace a z odpovědi vyplývá následující sdělení pro naše občany:
Současné celoplošné multiplexy DVB-T budou souběžně vysílány s přechodovými sítěmi DVB-T2. K vypínání vysílačů ve standartu DVB-T bude docházet pravděpodobně v roce 2020. Diváci tedy v žádném případě nepřijdou o možnost příjmu stávajících programů a budou mít dostatek času pro pořízení přijímačů kompatibilních se standardem DVB-T2.
Kmitočty pro síť dokrývačů, které jsou důležité pro pokrytí Žamberka, jsou nyní předmětem kmitočtové koordinace, kterou zajišťuje Český telekomunikační úřad. Tento úřad společně s Českými Radiokomunikacemi na kmitočtové koordinaci intenzivně spolupracuje s cílem zajistit minimálně stejné pokrytí jaké zajišťuje Multiplex 2.

Za město Žamberk Jiří Dytrt, starosta
Škodová Monika, Mgr. | dne 17.08.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka