Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výstavba PPO k 17.8.2017

Byly zahájeny práce na SO.02.1-2, pravý břeh mezi dřev.lávkou a železným mostem.
Stav výstavby PPO Žamberk.
a) pravý břeh
Stav.objekt SO.02.1-1 (louka za Vencl-Servis) je dokončen a čeká se na dodávku tabulového uzávěru z výroby. Konec beton.zdi u ulice Albertova je cca 50 cm nad úrovní parkoviště, protože dále kolmo přes oparkoviště a ulici bude prostor hrazen pryžovými vaky, tím dojde v vyrovnání výšek PPO.
SO-02.1-2 (mezi dřev.lávkou a želez.mostem) byl zahájen beraněním štětových stěn a budováním zemní hráze (navýšení stávající komunikace cca o 40 cm). V druhé polovině úseku dochází k budování betonové zídky k želez.mostu a těsně před mostem bude opravena stávající nábřežní zeď. Průchod po pěšině od mostu podél vody je zde zakázán. Omezen je i průjezd k lávce.
b) levý břeh
SO.01.1 Pod Skalami nebude stavba zhotovena v souladu s harmonogramem stavby (potvrvá min.do konce září). Nyní probíhá příprava na výstavbu tabulového uzávěru u loděnice.
SO.01.2-2 (Havl.nábřeží). Postupně je dokončována betonová zeď a připravují se práce na navýšení stávající nábřežní pískovcové zdi z r. 2000. Z toho důvodu je uzavřeno do 8.9.2017 Havlíčkovo nábřeží od želez.mostu po vyústění Havlenovy ulice pro veškerou dopravu!!! Ulice Hluboká je naopak po tuto dobu obousměrná, se zákazem zastavení.
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 17.08.2017
SO.02.1-2SO.02.1-2Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka