Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Zrušené veřejné zakázky, Divadelní kavárna

Investice města: Zrušené veřejné zakázky, Divadelní kavárna
Zrušené veřejné zakázky
Vzhledem k současné situaci na stavebním trhu, kdy je nedostatek stavebních společností s dostatečnou kapacitou, ceny stavebních zakázek jsou na svém maximu a dokonce chybí i stavební materiál, došlo k tomu, že se nepodařilo vysoutěžit zhotovitele rekonstrukce budovy městského úřadu a pošty čp. 833 a vestavbu osobní plošiny (viz ŽL 5/2018), rekonstrukci chodníku v Hluboké ulici (viz ŽL 7/2018), rekonstrukci ulice Nad Poliklinikou a realizaci šikmých stání na nám. Gen. Knopa (naproti lékárně). Všechny uvedené investice budeme bezodkladně vyhlašovat znovu s realizací na rok 2019.

Divadelní kavárna – jaký bude její další osud?
Jednou z dlouhodobě řešených otázek je další využití suterénních prostor Divišova divadla, Divadelní kavárny. Prostor, který v minulosti sloužil k bydlení a poté jako kavárna a restaurace, je již delší dobu zavřený. Město opakovaně vyhlásilo záměr pronájmu, ale z důvodu vysokých provozních nákladů o něj nebyl zájem.
V roce 2016 proběhlo několik jednání o možném provozování s dotační podporou, to ale nakonec nebylo možné realizovat. Proto byla zadána a v červnu 2017 dokončena „Studie možných variant řešení vytápění a větrání“, kdy zpracovatel na základě skutečných faktur a detailního zhodnocení prostor navrhl tři možné varianty řešení vytápění (napojení na kotelnu divadla se samostatným ovládáním a měřením, samostatný plynový kotel nebo tepelné čerpadlo) a rekonstrukci vzduchotechniky (nově s dnes již povinnou rekuperací) s vyčíslením investičních nákladů, předpokládaných provozních nákladů a návratnosti.
Rada města dne 24.8.2017 na základě výsledků uvedené studie rozhodla o zadání projektové dokumentace na vybranou variantu vytápění (napojení na kotelnu divadla se samostatným ovládáním a měřením). Po dokončení projektů a schválení financí do rozpočtu na rok 2018 byli na základě výběrových řízení vybráni zhotovitelé pro rekonstrukci vytápění a VZT. V současné době je vytápění dokončeno a VZT stavebně připravena, ale prozatím pozdržena, protože její detailní provedení závisí i na provozovateli.
Město do krásného prostoru kavárny investovalo již nemalé prostředky. Letošní rekonstrukce zajistí výrazné snížení provozních nákladů a vhodné vnitřní prostředí. Prostor bude připraven pro nového nájemce, který snad pomůže kavárně „vstát z popela“. Věříme, že ve spojení s Divišovým divadlem, které vedou skuteční „srdcaři“, by fungující kavárna/vinárna/alternativní prostor pro autorská čtení, výstavy, malé filmové produkce, koncerty apod. byl jistě zajímavým a navštěvovaným zařízením.
Vedení města má zájem na znovuotevření kavárny a uvítá zájemce o pronájem. Prostor není vhodný pro provozování restaurace s velkým množstvím smažených a výrazně aromatických jídel, protože kuchyně je umístěna uprostřed půdorysu v bezprostřední blízkosti sezení a ani při nejlepší vůli není možné tyto pachy zcela odvětrat.
Záměr pronájmu bude vyhlášen radou města, sledujte úřední desku! http://www.zamberk.cz/uredni-deska#7
Škodová Monika, Mgr. | dne 21.06.2018
Divadelní kavárnaDivadelní kavárnaDivadelní kavárnaDivadelní kavárnaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka