Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výstavba PPO k 16.6.2017

Navazující zpráva na informaci k výstavbě protipovod. opatření (PPO) k 6.6.2017. Stavba nyní probíhá na 3 objektech.
- Stavba betonové zídky u SO.01-2 na levém břehu (u skály pod kasárny) byla z technologických důvodů na několik dnů přerušena.
- Stavba na protějším břehu (na louce) SO.01-2.1 se blíží ke konci, zbývá postavit 3 betonové bloky a zhotovit vypouštěcí objekt s tabulovým uzávěrem (po jeho dodání z výroby).
- Rozbíhá se opět stavba na Havlíčkově nábřeží (u stodol) s postupným hloubením a betonováním stabilizačních pilotů s následným budováním beton.zídky, ke které bude umístěno nové veřejné osvětlení. UPOZORNĚNÍ: po dobu budování tohoto stav.objektu na Havlíčkově nábřeží (do 30.9. ?) je zde značně omezen průjezd vozidel. Žádáme tímto občany, aby dle možností zvolili náhradní trasu.
- Stavba SO.01-6.2 podél kempu a trénink. fotbal. hřiště probíhá beraněním štětových stěn. Stavba měla být ukončena k 15.6. (sezonní klid), ale zhotovitel si vyjednal s provozovatelem kempu výjimku do 23.6. Beranění probíhá pomocí pneumatického vibrátoru / beranidla (10 t) zavěšeného na ramenu jeřábu (beranění do hloubky cca 2,5 m), tato činnost je velmi šetrná k hlukovému působení na okolí.
- Po ukončení činnosti na st. objektu u kempu bude zahájeno beranění larsenů na pravém břehu u dřevěné lávky (níže a následně výše lávky).
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 16.06.2017
Beranění štět. stěnObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka