Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výstavba PPO k 28.6.2017

Výstavba PPO ve městě probíhá na 3 stavebních objektech a stává se již běžným rysem života v dané části města. Pozor na omezení průjezdnosti komunikace na Havlíčkově nábřeží (u stodol).
Kontrolní dny stavby PPO probíhají pravidelně 1 x 14 dní (středa), které trvají v průměru 4 hodiny. Tedy je zde co řešit, protože na takto rozsáhlé stavbě a v tomto prostoru není projekt vždy na 100 % s realitou. Rozhodující je, že se zatím všechny strany dokážou shodnout. Výstavba jednotlivých stavebních objektů je v tomto stadiu:
SO.01.2 (Pod Skalami) LB - po poklesu vody v nadjezí se práce rozběhly s větší intenzitou, více jak 20 m beton. zdi je hotovo. Problémy jsou zde s čerpáním vody z výkopů a se sesouváním kamenného břehového obložení. Tak trochu problematický úsek.
SO.01.2.1 (Havlíčkovo nábř. u stodol) - práce zde probíhají rychlejším tempem (firma snad našla tu správnou technologii), postupně jsou budovány piloty pod beton. zídku. Probíhá součinnost s firmou na vybudování veřejného osvětlení. Práce potrvají min. do 31.8. Je zde omezena průjezdnost komunikace.
SO.02.1.1 (louka za Povodím Labe) PB - stavba beton. stěny by měla být tento týden dokončena, mimo usazení tabulového uzávěru. Na tuto stavbu plynule naváže příští týden stavba:
SO.02.1 (výše podél řeky kolem dřev. lávky a 150 m nad ní) - budou zde nejprve zatloukány štětové stěny (celé do země) proti průsakům a následně navýšena stávající cesta o zemní hrázku (20-40 cm). Výše pak bude budována betonová zídka až po železný most. Zde dojde k úpravě stávající nábřežní zdi. Práce budou probíhat od 3.7. do 30.9.2017.
SO.01.6.2 (podél kempu) - práce byly přerušeny a budou pokračovat v září.
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 28.06.2017
Příprava stavby na pr. břehuKončící stavba SO.02.1.1Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka