Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Soutěž ve sběru papíru na žamberských školách

Informace o současné situaci na trhu s druhotnými surovinami

Papírové produkty jsou součástí našich každodenních činností a sběrový papír je snadno recyklovatelnou surovinou. Občané byli zvyklí odevzdávat papír ve sběrně a dostat za něj zaplaceno.
Tento stav se v druhé polovině roku 2019 začal měnit a postupně narůstal propad v poptávce po sběrovém papíru, v prosinci pak došlo téměř k úplnému zastavení obchodování s vytříděným papírem. Důvodů pro klesající cenu papíru bylo několik: především nízký odbyt papíru na čínském trhu, málo zpracovatelských kapacit v Evropě, levné dřevo na trhu, kterého přebývá kvůli kůrovcové kalamitě, což způsobilo, že se papír vyplácí vyrábět z primárních surovin. Bohužel okolnosti nasvědčují tomu, že minimálně do konce roku 2020 se stav nezlepší.

Od září 2019 probíhá v našem městě 13. ročník SOUTĚŽE VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN PRO ŽAMBERSKÉ ŠKOLY, který vyhlásilo město Žamberk. Partnerem soutěže pro sběrový papír a nápojové kartony je společnost Suroviny Plundra s.r.o. Přebírání papíru je od ledna 2020 v této provozovně pozastaveno. Města, obce a podnikající osoby musí za odevzdání vytříděných obalových odpadů od začátku letošního roku doplácet, a to na dofinancování rozdílů cen na sběr, dotřídění a přepravu. Nyní školy ani rodiče žáků za odevzdaný papír do výkupny nedostanou žádnou platbu, tak jak tomu bylo dříve.

Z výše popsaných důvodů přijala Rada města Žamberk 20. února 2020 usnesení, kterým schválila ukončení sběrové soutěže v KATEGORII SBĚRU PAPÍRU a v KATEGORII NÁPOJOVÝCH KARTONŮ ke konci ledna 2020.

Letošní sběrová soutěž bude běžet dále, kategorie sběru elektrospotřebičů a drobných kovů (hliníkové nápojové plechovky) bude pokračovat v nezměněné podobě. Celkové vyhodnocení sběrové soutěže proběhne jako v předešlých ročnících s koncem školního roku, v červnu 2020, na jednotlivých školách.

Děkujeme všem školám za dosavadní spolupráci i pochopení. Věříme, že nastalá situace na trhu se sběrovým papírem je pouze dočasná a předpoklad stabilizace se v nejbližší době naplní.
Hovádková Alena, Ing. | dne 25.02.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka