Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Na roční pobyt do Rice Lake odjedou dva studenti

V pátek 10.2. proběhlo výběrové řízení na roční studijní pobyt v partnerském Rice Lake. Vítěznými studenty pro školní rok 2017-18 se stali Jan Černý a Anna Pachelová.
O studium mělo zájem šest uchazečů. Po dopoledním on-line jazykovém testu, který proběhl v počítačové učebně městského úřadu, a který je nutno zvládnout, aby mohli studenti pokračovat v konkurzu, se počet uchazečů změnil na 5. Opět byla zvolena metoda assessment centrum pod odborným vedenim psycholožky Petry Novotné a Kristýny Langerové. Studenty hodnotila sedmičlenná porota. Vítěznými studenty pro školní rok 2017-18 se stali Jan Černý a Anna Pachelová. Oběma studentům blahopřejeme!
Škodová Monika, Mgr. | dne 13.02.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka