Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - rychlost vozidel

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,

dnešní článek bude věnován rychlosti jízdy vozidel. Vyzdvihnu opravdu to nejdůležitější. Opět trochu teorie na začátek a poté důležité zkušenosti z praxe.
Dle ustanovení § 18 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) zde sdělím skutečnosti a povinnosti řidiče.

Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

U tohoto odstavce se zastavím. Řidiči prosím nezapomínejte na důležitou věc, kterou je „vzdálenost, na kterou máte rozhled". Zde bych kladl největší důraz na skutečnost, kdy řidič projíždí zatáčku a za zatáčkou stojí na pozemní komunikaci např. odstavené vozidlo, které není označeno, spadlý strom atd.
Dále např. jízda v noci, kdy se míjejí dvě jedoucí osvětlená vozidla a v jednom okamžiku není vidět skoro nic.

Řidič nesmí
a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
b) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.
- Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.
- V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1.
- Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.
- Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1.
Štrup Ivo, Bc. | dne 24.01.2017
DálniceSilnice pro motorová vozidlaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka