Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Povinnosti provozovatelů spalovacího zdroje - revize kotle na tuhá paliva

Orgán ochrany ovzduší připravil několik otázek, které by měly zodpovědět nejčastěji kladené dotazy.
Městský úřad Žamberk znovu upozorňuje občany na povinnost danou zákonem o ochraně ovzduší v souvislosti s povinností provádět revize kotlů na tuhá paliva, kdy první kontrola technického stavu a provozu měla být provedena do 31.12.2016.• Co je povinností provozovatele spalovacího zdroje na pevná paliva v souvislosti s prováděním revizí kotlů?

1. Provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje (kotle) a má od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu (revizi) spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, brikety) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

2. Předložit na vyžádání doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

• Kdo kontrolu zdroje může provádět?

Odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

V případech, kdy výrobce již zanikl, není znám nebo nebyla určena odborně způsobilá osoba, může kontrolu technického stavu a provozu provádět osoba proškolena jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje.

• Jak sehnat odborně způsobilou osobu (revizního technika)?

Informativní seznam odborně způsobilých osob vytvořila Asociace podniků topenářské techniky – http:/www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Pokud na seznamu svého výrobce nenajdete, obraťte se na výrobce, prodejce nebo dodavatele svého kotle a domluvte se přímo s ním. Pokud vám sdělí, že žádné odborně způsobilé osoby nevyškolil a ani se k tomu nechystá, můžete využít odborníky jiných výrobců, avšak proškolené na váš typ kotle.

• Co je výstupem revize?

Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW včetně, sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

• Může být případná kontrola obecního úřadu obce s rozšířenou působností provedena v domě namátkově?

Nemůže. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může ke kontrole přistoupit až po předchozím písemném upozornění, že má důvodné podezření na porušení zákona o ochraně ovzduší.

• Jaké hrozí sankce a pokuty?

Až do výše 20 tis. Kč pro fyzické osoby.
Až do výše 50 tis. Kč pro právnické a podnikající fyzické osoby.
Pokutu může uložit obecní úřad obce s rozšířenou působností.

• Jak zjistím příkon kotle?

Výpočtem. Výkon kotle v kW vydělíme účinností kotle v procentech a vynásobíme 100. Tím zjistíme příkon kotle v kW potřebný pro určení povinnosti, zda je nutné zákonnou revizi provádět.

Výkon kotle a jeho účinnost bývají uvedeny na štítku kotle. Informace případně zjistíme i v Návodu k instalaci a obsluze spalovacího zařízení.

• Na koho se v případě nejasností obracet na Městském úřadě v Žamberku?

Marcela Pokorná, odbor životního prostředí a zemědělství,
orgán ochrany ovzduší
tel.: 465 670 262, e-mail: m.pokorna@zamberk.eu

Zpracovala: Marcela Pokorná, referentka na úseku ochrany ovzduší
Pokorná Marcela | dne 25.01.2017
Ke stažení:

Dokument: Povinnosti provozovatele | soubor: 32519.pdf | velikost: 0.21 MB   - Povinnosti provozovateleObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka