Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – překážka provozu na pozemních komunikacích

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,

překážka provozu na pozemních komunikacích musí být označena dle ustanovení § 45 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tak, aby ji jiný účastník provozu na pozemních komunikacích mohl včas a z dostatečné vzdálenosti zpozorovat, například červeným praporkem, dopravním zařízením "Zábrana pro označení uzavírky", "Směrovací deska", "Pojízdná uzavírková tabule" nebo vozidlem vybaveným zvláštním výstražným světlem oranžové, modré nebo modré a červené barvy. Za snížené viditelnosti musí být dopravní zařízení doplněno výstražným světlem žluté barvy. Pro označení motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem (zákon č. 56/2001 Sb.), platí § 26 odst. 3 zákona a pro označení vozidla za snížené viditelnosti též § 33 odst. 2 zákona.
Štrup Ivo, Bc. | dne 05.02.2020
Překážka provozu na pozemních komunikacíchPřekážka provozu na pozemních komunikacíchPřekážka provozu na pozemních komunikacíchObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka