Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - povinná výbava vozidel.

Vážení občané, vážení řidiči.
Dnešní článek bude pojednávat o povinné výbavě vozidel, protože je stále více dotazů k této povinnosti s ohledem na novou vyhlášku. Bude se jednat o kategorii silničních vozidel M a N, mezi kterou patří i nejčastěji používaná osobní vozidla.

Tyto technické požadavky na povinnou výbavu vozidel jsou vyznačeny k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích s účinností od 1. ledna 2015.

Vozidla kategorií M a N musí být vždy vybavena:
a) náhradní elektrickou pojistkou, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,
b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,
c) příručním zvedákem o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,
d) klíčem na matice nebo šrouby kol vozidla a
e) náhradní kolem, tedy ráfkem s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.
Povinnost podle písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M a N s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí. Podrobnější informace k vozidlům, které mohou používat prostředky pro bezdemontážní opravu pneumatiky je uvedeno ve výše uvedené vyhlášce.
f) každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.
g) pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem.
h) motorová vozidla, s výjimkou motocyklů a mopedů, musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu.
Štrup Ivo, Bc. | dne 06.05.2015
Povinná výbava vozidel.Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka