Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd.

Vážení spoluobčané, vážení řidiči.
Tento článek bude věnován železničnímu přejezdu. V obci Žamberk máme dokonce tři železniční přejezdy, dva jsou se závorami a jeden bez závor.

Dle ustanovení § 28 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) zde vyzdvihnu nejdůležitější skutečnosti a povinnosti řidiče.

Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Zde připomínám, že se jedná o železniční přejezd, kde nesvítí přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.
Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
Tuto rychlost neopomíjejte z důležitosti věci samé, ale i proto, že se i policií provádí kontrola dodržování rychlosti jízdy na železničních přejezdech.

Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Dle ustanovení § 29 zákona o silničním provozu řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd:
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.
Dle ustanovení § 24 odst. 4 písm. e) zákona o silničním provozu řidič nesmí otáčet a couvat na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti.
Dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu řidič nesmí zastavit a stát na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi.

Vím, že se tento článek jeví skoro jako naprosto jasná věc, ale v minulosti jsem řešil několik dopravních nehod při střetu vlaku versus osobní vozidlo a věřte tomu, že vlak byl vždycky silnější soupeř a věc končila tragicky.
Štrup Ivo, Bc. | dne 20.04.2015
Železniční přejezd.Železniční přejezd bez závor.Přejezdové zabezpečovací zařízení.Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka