Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Co nepálit, když nastal sychravý podzim....

Vzhledem k tomu, že se opět blíží topná sezona, je potřeba připomenout některá fakta a to nejen z požárního hlediska, ale i proto, že domácnosti se podle statistik na znečišťování ovzduší podílejí více jak třiceti procenty.
S přicházející zimou logicky narůstá obtěžování kouřem a to především proto, že je spalován materiál, který není určen výrobcem kotle jako palivo.

V kotli pálíme pouze to, co je pro kotel určeno výrobcem. Určitě to nejsou odpady (plasty, dřevotříska, nalakované a natřené dřevo, apod.). Při jejich spalování vzniká velké množství zdraví nebezpečných a páchnoucích látek. Spaliny z odpadu mimo jiné ničí kotel, obtěžují spoluobčany a kazí slušné sousedské soužití. Vdechování těchto spalin je zdraví velmi škodlivé, někdy až nebezpečné. Kromě toho si někteří občané myslí, že spalováním odpadů ušetří, tím se ale mýlí, neboť kouřovody se zanášejí tuhými zplodinami a účinnost kotle se tak výrazně snižuje. Navíc malý tah komína může způsobit vracení spalin a jejich únik do místnosti, včetně jedovatého oxidu uhelnatého.

Ve spalovacím stacionárním zdroji – kotli o tepelném příkonu 300 kW a nižším (zjistíme z dokladu nebo z návodu od výrobce kotle) je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky (zbytky při zpracování uhlí).

Kotel je nutno správně provozovat, starat se o něj a dbát na pravidelné čištění komína. Povinností je také provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a to prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem kotle a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Uvažováním o tom, jak a proč správně postupovat při topení v kotlích na tuhá paliva se přispěje ke zdravějšímu prostředí ve městě. Jde o to, v čem spalujeme, co spalujeme, kdo topí, jak to umí a jak se o spalovací zařízení a komín stará. Způsobů topení a paliv je několikero. V podstatě záleží na tom, jaký komfort při topení požadujeme, jaký máme požadavek na úroveň ekologie provozu, kolik jsme ochotni investovat, jaké si představujeme provozní náklady a pracnost nakládání s palivem.
Pokorná Marcela | dne 20.10.2014Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka