Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Helvíkovice"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2019 (4) | rok 2017 (2) | rok 2015 (1) | rok 2012 (1) |  ... vypsat vše

Územní plán

Úplné znění územního plánu po vydané změně č. 1 bylo vydáno unesením zastupitelstva obce č. 69 dne 28. 8. 2019 a nabylo účinnosti 16. 9. 2019. Dokument: Textová část úplného změní | soubor: 42695.pdf | velikost: 0.36 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 42699.pdf | velikost: 13.35 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 42700.pdf | velikost: 2.9 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 42701.pdf | velikost: 1.95 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 42702.pdf | velikost: 14.94 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.03.10.2019
Změna č. 1 ÚP Helvíkovice Dokument: Textová část Z č. 1-výrok | soubor: 42684.pdf | velikost: 0.29 MB Dokument: Textová část Z č. 1-odůvodnění | soubor: 42685.pdf | velikost: 1.59 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 42686.pdf | velikost: 2.2 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 42689.pdf | velikost: 2.18 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 42690.pdf | velikost: 2.82 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 42691.pdf | velikost: 15.69 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 42693.pdf | velikost: 0.65 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 42694.pdf | velikost: 15.69 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.03.10.2019

Územní studie

Územní studie X3 Pod Sypaninou (lokality Z9 a Z30); možnost jejího využití byla pořizovatelem prověřena a podán návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti dne 11. 11. 2019Dokument: Textová část | soubor: 43010.pdf | velikost: 5.18 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 43011.pdf | velikost: 0.35 MB Dokument: Situace prostorového uspořádání | soubor: 43012.pdf | velikost: 0.43 MB Dokument: Situace technické infrastruktury | soubor: 43013.pdf | velikost: 0.41 MB Dokument: Výkres UP | soubor: 43014.pdf | velikost: 0.91 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.08.11.2019
Územní studie veřejného prostranství zabývající se systémem veřejných prostranství byla pořizovatelem prověřena a schválena k využití dne 10. 11. 2017 Současně byl podán návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Dokument: ÚSVP zabývající se systémem veřejných prostranství v obci Helvíkovice | soubor: 35736.pdf | velikost: 26.55 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.03.10.2019
Územní studie Helvíkovice Spodní Skála je uložena u obce Helvíkovice, Stavebního úřadu MěÚ Žamberk a Úřadu územního plánování v Žamberku. Data o US - schválení jejího využití byla vyložena 19. 4. 2017. Přímé nahlížení je možné na adrese: http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=65Dokument: Textová část | soubor: 33141.pdf | velikost: 0.4 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 33142.pdf | velikost: 2.09 MB Dokument: Prostorové uspořádání | soubor: 33143.pdf | velikost: 0.48 MB Dokument: Situace na podkladu ÚP | soubor: 33144.pdf | velikost: 0.56 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 33145.pdf | velikost: 0.36 MB Dokument: Perspektivní pohledy | soubor: 33146.pdf | velikost: 8.77 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.03.10.2019
Územní studie Helvíkovice - rozvojové lokality X2 a X4 je uložena u pořizovatele tj. úřadu územního plánování MěÚ v Žamberku a byla poskytnuta obci Helvíkovice a Stavebnímu úřadu Žamberk. Do ÚS je možné nahlížet na www.zamberk.cz,odkazu http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=65Dokument: Textová část | soubor: 23735.pdf | velikost: 0.71 MB Dokument: Situace širších vztahů | soubor: 23736.pdf | velikost: 8.71 MB Dokument: Situace prostorového uspořádání | soubor: 23737.pdf | velikost: 1.11 MB Dokument: Situace technické infrastruktury | soubor: 23739.pdf | velikost: 0.72 MB Dokument: Perspektivní pohledy | soubor: 23741.pdf | velikost: 5.4 MB Dokument: Situace nad ortofotomapou | soubor: 23743.pdf | velikost: 0.83 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020
Územní studie - lokalita č. 4 Na Skále je uložena u pořizovatele tj. úřadu územního plánování MěÚ v Žamberku a byla poskytnuta obci Helvíkovice a Stavebnímu úřadu Žamberk. Do ÚS je možné nahlížet na www.zamberk.cz,odkazu http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=65Dokument: Textová část | soubor: 04f576ad4d60bd.pdf | velikost: 4.01 MB Dokument: Výkres plošného uspořádání | soubor: 04f576afe2552e.pdf | velikost: 0.76 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 04f576b11eae3b.pdf | velikost: 1 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 04f576b30145b0.pdf | velikost: 0.84 MB Dokument: Doporučený typ zástavby | soubor: 04f576b40803c0.pdf | velikost: 1.09 MB Dokument: Výřez z platné územně plánovací dokumentace | soubor: 04f576b878403f.pdf | velikost: 0.89 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020

Zprávy o uplatňování ÚP

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 10/2014-10/2018 byla schválena Zastupitelstvem obce Helvíkovice 11. 3. 2019 pod usnesením č. 44Dokument: Zpráva  o uplatňování ÚP | soubor: 41138.pdf | velikost: 2.62 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.03.10.2019
« ZpětObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka