Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Záchlumí"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2020 (1) | rok 2019 (2) | rok 2014 (1) | rok 2013 (1) |  ... vypsat vše

Územní plán

Územní plán Záchlumí - úplné znění bylo vydáno 26. 8. 2019.Dokument: Textová část po vydané změně č. 2 | soubor: 43433.pdf | velikost: 0.37 MB Dokument: Textová část úplného znění s vyznačením změn | soubor: 43434.pdf | velikost: 0.49 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 43435.pdf | velikost: 9.12 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 43436.pdf | velikost: 8.83 MB Dokument: Výkres koncepce technické infrastruktury | soubor: 43437.pdf | velikost: 9.26 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 43438.pdf | velikost: 13.39 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 43439.pdf | velikost: 19.35 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.14.01.2020

Územní studie Záchlumí- lokalita 7a-Bm a 7b-Bv

Pořizovatelem schválena možnost jejího využití a data o této studii vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 11. 11. 2013.Dokument: Hlavní výkres | soubor: 052833f2aab616.pdf | velikost: 0.38 MB Dokument: Výkres vlastnických vztahů | soubor: 052833f4653319.pdf | velikost: 0.6 MB Dokument: Textová část | soubor: 36238.pdf | velikost: 3.22 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020

Změny ÚP

Změna č.2 ÚP Záchlumí byla vydána Zastupitelstvem obce 26. 8. 2019 č. usnesení Z 9/4 a nabyla činnosti 12. 9. 2019.Dokument: Textová část změny č. 2 | soubor: 43424.pdf | velikost: 2.33 MB Dokument: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území | soubor: 43425.pdf | velikost: 0.99 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 43426.pdf | velikost: 9.03 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 43427.pdf | velikost: 11.47 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 43428.pdf | velikost: 8.79 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 43429.pdf | velikost: 19.33 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 43431.pdf | velikost: 14.27 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 43432.pdf | velikost: 5.54 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.14.01.2020

Zprávy o uplatňování ÚP

Zpráva o uplatňování Územního plánu za období 02/2014 - 09/2018 byla schválena Zastupitelstvem obce Záchlumí Usnesením č. 4/2019 dne 29. 1. 2019Dokument: Zpráva - textová část | soubor: 40735.pdf | velikost: 1.73 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.04.02.2019
Zpráva o uplatňování územního plánu Záchlumí byla schválena Zastupitelstvem obce Záchlumí 28. 5. 2014 č. usnesení Z 26/4.Dokument: Zpráva o uplatňování územního plánu | soubor: 05395a861e6916.pdf | velikost: 3.42 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020
« ZpětObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka