Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Záchlumí"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2019 (2) | rok 2014 (1) | rok 2013 (1) |  ... vypsat vše

Územní studie Záchlumí- lokalita 7a-Bm a 7b-Bv

Pořizovatelem schválena možnost jejího využití a data o této studii vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 11. 11. 2013.Dokument: Hlavní výkres | soubor: 052833f2aab616.pdf | velikost: 0.38 MB Dokument: Výkres vlastnických vztahů | soubor: 052833f4653319.pdf | velikost: 0.6 MB Dokument: Textová část | soubor: 36238.pdf | velikost: 3.22 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.04.10.2019

Změny ÚP

Změna č.2 ÚP Záchlumí byla vydána Zastupitelstvem obce 26. 8. 2019 č. usnesení Z 9/4 a nabyla činnosti 12. 9. 2019.Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 42563.pdf | velikost: 8.93 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 42564.pdf | velikost: 11.23 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 42565.pdf | velikost: 9.1 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 42567.pdf | velikost: 14.03 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 42568.pdf | velikost: 5.55 MB Dokument: Textová část změny č. 2 | soubor: 42705.pdf | velikost: 15.98 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.04.10.2019

Zprávy o uplatňování ÚP

Zpráva o uplatňování Územního plánu za období 02/2014 - 09/2018 byla schválena Zastupitelstvem obce Záchlumí Usnesením č. 4/2019 dne 29. 1. 2019Dokument: Zpráva - textová část | soubor: 40735.pdf | velikost: 1.73 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.04.02.2019

Zprávy o uplatňování ÚP

Zpráva o uplatňování územního plánu Záchlumí byla schválena Zastupitelstvem obce Záchlumí 28. 5. 2014 č. usnesení Z 26/4.Dokument: Zpráva o uplatňování územního plánu | soubor: 05395a861e6916.pdf | velikost: 3.42 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.04.10.2019
« ZpětObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka