Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Veřejné zakázky

Na této stránce najdete výzvy a dodatečné informace ke všem veřejným zakázkám od března 2007. Aktuálně vypsané najdete na úřední desce!

"Veřejné zakázky"

Patří do kategorie:  "Dokumenty úřadu"
Zobrazit období:  rok 2020 (7) | rok 2019 (16) | rok 2018 (25) | rok 2017 (31) | rok 2016 (14) | rok 2015 (25) | rok 2014 (14) | rok 2013 (10) | rok 2012 (10) | rok 2011 (30) | rok 2010 (25) | rok 2009 (18) | rok 2008 (30) | rok 2007 (19) |  ... vypsat vše

Rok 2008

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku - dovybavení půjčovny sportovního vybavení pro veřejnost o in-line obuv včetně ochranných pomůcek"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Cyklostezka Žamberk-Líšnice"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Oznámení o výzvě jednomu zájemci k předložení nabídky na akci "Cyklostezka Žamberk-Líšnice (autorský dozor)"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Oznámení o výzvě jednomu zájemci k předložení nabídky na akci "Cyklostezka Žamberk-Líšnice (technický dozor)"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Oznámení o výzvě jednomu zájemci k předložení nabídky na akci "Cyklostezka Žamberk-Líšnice (povinná publicita)"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Oznámení o výzvě jednomu zájemci k předložení nabídky na akci "Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku (povinná publicita)"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace akce veřejné zakázky "Dodávka svozového vozu s nástavbou a sběrných nádob na bioodpad III."Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva jednomu zájemci k podání nabídky na zakázku "Provedení provizorní lávky v Polsku (při rekonstrukci mostu u mosilany) v Žamberku"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na zajištění odstraňování odpadu města Žamberk v letech 2009-2010Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na zajištění svozu směsného komunálního odpadu města Žamberka v roce 2009Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Dodatečné informace k veřejné zakázce "Rekonstrukce a dostavba školských zařízení ZŠ 28.října v Žamberku (podkroví)"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace akce "Rekonstrukce a dostavba školských zařízení ZŠ 28.října v Žamberku (podkroví)"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace veřejné zakázky \"Rekonstrukce silničního mostu u Mosilany v Žamberku\"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Oznámení o výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace akce "Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku - dodávka vybavení chat"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace veřejné zakázky "Výběr zhotovitele akce Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce "Dodávka svozového vozu s nástavbou a sběrných nádob na bioodpad II."Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace veřejné zakázky "Dodávka svozového vozu s nástavbou a sběrných nádob na bioodpad II."Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Dodatečné informace k veřejné zakázce "Rekonstrukce areálu Základní školy č.p.743 v Žamberku (výměna oken a zateplení obvodového pláště)"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace akce "Rekonstrukce areálu Základní školy č.p.743 v Žamberku (výměna oken a zateplení obvodového pláště)"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Oznámení o výzvě k podání nabídky na vytvoření dogitální tématické databáze v rámci pořizování a zpracování územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností ŽamberkJiž skartovánoStránská Radka21.04.2020
Oznámení o výzvě k podání nabídky na provedení odborných průzkumů v rámci pořizování a zpracování územně analytickcýh podkladů správního území obce s rozšířenou působností ŽamberkJiž skartovánoStránská Radka21.04.2020
Dodatečné informace č.3 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky \"Dodávka svozového vozu s nástavbou a sběrných nádob na bioodpad\"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Dodatečné informace č.2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky "Dodávka svozového vozu s nástavbou a sběrných nádob na bioodpad"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky \\\"Dodávka svozového vozu s nástavbou a sběrných nádob na bioodpad\\\"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Oznámení o výzvě k podání nabídky akce \"Odborná externí pomoc při pořizování a zpracování územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností Žamberk\"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace veřejné zakázky "Dodávka svozového vozu s nástavbou a sběrných nádob na bioodpad"Již skartovánoStránská Radka21.04.2008
Oznámení o výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace veřejné zakázky "Modernizace komunikace v Orlických kasárnách etapa II. v Žamberku"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Oznámení o výzvě k podání nabídky akce "Technická pomoc při pořizování a zpracování územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností Žamberk"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Oznámení o výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace na zakázku \"modernizace výtahů TOS 250/07 v č.p.1326-1330 v Žamberku\"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Oznámení o výzvě k podání nabídky kace "Zpracování dokumentace žídosti o dotaci z OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko na projekt Přeshraniční centra rozvoje cestovního ruchu a kultury pohraniční - centrum Žamberk"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka