Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Veřejné zakázky

Na této stránce najdete výzvy a dodatečné informace ke všem veřejným zakázkám od března 2007. Aktuálně vypsané najdete na úřední desce!

"Veřejné zakázky"

Patří do kategorie:  "Dokumenty úřadu"
Zobrazit období:  rok 2020 (7) | rok 2019 (16) | rok 2018 (25) | rok 2017 (31) | rok 2016 (14) | rok 2015 (25) | rok 2014 (14) | rok 2013 (10) | rok 2012 (10) | rok 2011 (30) | rok 2010 (25) | rok 2009 (18) | rok 2008 (30) | rok 2007 (19) |  ... vypsat vše

Rok 2010

Veřejná zakázka "Areál aktivní turistiky II. Pod Černým lesem - Modernizace masážní vany"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výběrové řízení "Dodávka elektronického hlasovacího, evidenčního a řídícího systému"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k VZ "Zajištění odstraňování odpadu města Žamberk v roce 2011"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
VZ "Zajištění svozu směsného komunálního odpadu, jehož původcem je město Žamberk, z odpadových nádob v letech 2011-2012"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k VZ "Zajištění svozu směsného komunálního odpadu, jehož původcem je město Žamberk, z velkoobjemových kontejnerů v letech 2011-2015"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k VZ "Zpracování Územního plánu Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Zpracování Územního plánu Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Pronájem a provozování víceúčelové sportovní haly - zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k veřejné zakázce "Svoz, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálního odpadu, jejichž původcem je město Žamberk"Již skartovánoHovádková Alena, Ing.21.04.2020
Veřejná zakázka "Svoz, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálního odpadu, jehož původcem je město Žamberk"Již skartovánoHovádková Alena, Ing.21.04.2020
Výzva jednomu zájemci k VZ "Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší z=ona Žamberk - dodavatel stavby II. - rozšíření zakázky"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Městem Žamberk k podání nabídky a prokázání kvalifikace na zakázku "Modernizace WC na ZŠ 581 v Žamberku"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k prokázání a slpnění kvalifikace k veřejné zakázce "Administrátor prodeje městksých bytů v Žamberku - II. Etapa"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k veřejné zakázkce "Divišovo divadlo sedačky"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výběrové řízení "Výměna oken v objektech ZŠ 28.října a ZUŠ"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce "Divišovo divadlo sedačky"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva jednomu zájemci VZ "Zateplení MŠ Sluníčko Žamberk - autorský dozor"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva jednomu zájemci na VZ "Zateplení MŠ Sluníčko Žamberk - technický dozor"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace "Rekonstrukce interiéru sálu Divišova divadla a Divadelní kavárny"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Veřejná zakázka "Nákup gastronomického vybavení pro školní jídelnu"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace číslo II. k veřejné zakázce "Zateplení MŠ Sluníčko Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k veřejné zakázce "Zateplení MŠ Sluníčko Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace "Zateplení MŠ Sluníčko Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výběrové řízení na pozici městského architektaJiž skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Veřejná zakázka "Poskytování služeb v oblasti dodávek elektrické energie"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka