Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Zastupitelstvo města schválilo realizaci významných investičních akcí

Zahajujeme rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu, tartanového oválu a lávky přes Divokou Orlici. Na zasedání zastupitelstva města dne 21. června 2022 byly předloženy k rozhodnutí o realizaci tři vysoutěžené veřejné zakázky:

Projekt "Realizace úspor energií - MěÚ č. p. 833 Žamberk" prošel důkladným auditem Ministerstva financí ČR na výbornou

Město Žamberk uskutečnilo v letech 2019-2020 projekt "Realizace úspor energií - MěÚ č. p. 833 Žamberk", č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005982 dotovaný z operačního programu Životní prostředí.

Hlavním tématem porady starostek a starostů ORP Žamberk byly blížící se komunální volby

Starosta města Oldřich Jedlička přivítal v úterý 7. června starostky a starosty obcí v působnosti obvodu Městského úřadu s rozšířenou působností Žamberk na poradě, která se uskutečnila v jednacím sále zastupitelstva města.

Žamberská posádka nevynechala ani jeden ročník Cyklo Glacensis

Přeshraniční cyklojízda letos slaví jubilejní 20. ročník a stejně tak už dvacetkrát vyráželi cyklisté ze žamberské radnice na trasu, která má cíl vždy v jednom ze zapojených měst.

Domek Prokopa Diviše vybojoval 2. místo v soutěži Památka roku 2021

Slavnostní vyhodnocení celostátní soutěže se uskutečnilo 21. dubna v rámci konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Konference se konala tentokrát v Jihlavě, kam se sjeli zástupci vítězných projektů z krajských kol soutěže.

Informace o výsledku přezkumu hospodaření města Žamberka za rok 2021

Ve dnech 16. a 17. března 2022 provedl Krajský úřad Pardubického kraje konečné přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2021. Závěr: při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Hlavním tématem porady starostek a starostů obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk byla pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Z důvodu potřeby zajištění plnění úkolů a informovanosti v souvislosti se zvládáním migrační vlny na území správního obvodu ORP svolal starosta Žamberka Oldřich Jedlička poradu starostek a starostů obcí správního obvodu ORP Žamberk, která se uskutečnila dne 23. března 2022.

Poděkování Spolku divadelních ochotníků Diviš za peněžitý dar pro humanitární účely

V pátek 11. března 2022 se odehrálo v Divišově Divadle v Žamberku divadelní představení Jedlíci čokolády v podání místního Spolku divadelních ochotníků Diviš, které bylo spojeno s rozhodnutím souboru darovat výtěžek z představení městu na podporu ukrajinských dětí, které do Žamberka přicházejí.

Pomáháme Ukrajině

Vážení spoluobčané, jsme svědky neobhajitelné a nevyprovokované agrese Ruska vůči Ukrajině, která vyvolala humanitární krizi obřích rozměrů. Před útrapami války a ruskými agresory se snaží zachránit již téměř dva miliony válečných uprchlíků a toto číslo není konečné.

Pomáháme Ukrajině

Město Žamberk je připraveno pomoci s nouzovým ubytováním uprchlíkům z Ukrajiny. K tomuto účelu vyčlenila rada města na svém mimořádném jednání dne 28. února 2022 celkem tři byty z bytového fondu města a jeden nebytový prostor se sociálním zázemím a kuchyňkou.

Před žamberskou radnicí vlaje ukrajinská vlajka

Vedení města symbolicky vyjádřilo podporu ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti v hranicích uznávaných mezinárodním společenstvím vyvěšením ukrajinské vlajky před budovou žamberské radnice. Otevřeně odsuzujeme neobhajitelnou a nevyprovokovanou agresi Ruska vůči Ukrajině.

Dopis občana - poděkování hasičům

Vážený pane starosto, dne 25. ledna 2022 jsem jel obchodně do obce Pastviny se svou dodávkou. Při odbočování jsem najel na krajnici a dodávka se svezla do příkopu. Okamžitě začali zastavovat řidiči kolemjedoucích vozidel, jak je to v kraji zvykem.

Vážení občané, děkujeme za vaše hlasy, kterými jste podpořili projekty v rámci participativního rozpočtu Náš Žamberk

O vaše hlasy se v 1. ročníku participativního rozpočtu města ucházely celkem čtyři projekty a vzhledem k jejich finanční (ne)náročnosti byly hned tři z nich vybrány k možné realizaci.

Vánoční přání a zhodnocení roku 2021

Vážení spoluobčané, s adventním časem, blížícími se Vánoci a sklonkem roku nastává opět vhodná příležitost ohlédnout se za rokem letošním a zhodnotit ho.

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Zimní stadion Žamberk"

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 7. prosince 2021 rozhodlo o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Zimní stadion Žamberk".

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka