Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Město Žamberk získalo dotaci 90 milionů na zimní stadion

Město Žamberk bylo úspěšné při podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu zimního stadionu v Žamberku.
Náš projekt byl vybrán k podpoře, dne 1.7.2021 vydala Národní sportovní agentura registrační list akce „Zimní stadion Žamberk“ a město může čerpat dotaci 90 milionů korun.
Máme zpracovánu projektovou dokumentaci, vydáno stavební povolení, zajištěno vlastní spolufinancování, uzavřenu úvěrovou smlouvu a nyní je na zastupitelstvu města, zda využije této jedinečné a pravděpodobně neopakovatelné dotační příležitosti a učiní další krok spočívající v rozhodnutí o výběrovém řízení na dodavatele stavby a způsobu provozování zimního stadionu.
Pro město se jedná o velmi významnou a objemnou investici, která vyžaduje pečlivou přípravu. Zde je potřeba zmínit, že již samotnému poskytnutí dotace předcházelo velké množství práce a děkuji za ni všem, kteří se na ní podíleli. Zejména manažerce dotací Mgr. Šárce Strnadové za zpracování žádosti o dotaci včetně příloh, vedoucí odboru investic Ing. Lence Fránkové za přípravu projektové dokumentace, zastupiteli Mgr. Tadeáši Peškovi za podíl na zpracování příloh k žádosti a vedoucí finančního odboru Ing. Evě Janotové za zajištění úvěrové smlouvy, dále pak hokejistům Tomáši a Davidovi Brožkovým za spolupráci při návrhu projektové dokumentace, zastupiteli Tomáši Ulrichovi za odborné konzultace.
Pevně věřím, že rozhodnutí zastupitelů, které bude v daném případě svázáno s obrovskou odpovědností, bude moudré a přinese prospěch městu a jeho občanům.

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 02.07.2021Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka