Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Oprava opěrné zdi na silnici I/11 Žamberk – odstranění dopravní závady v km 100,5 je dokončena.

Na základě odborného znaleckého posudku z roku 2004 (ohrožení chodců, nevhodné průjezdní profily pro kamionovou přepravu), dalších analýz a urgencí bylo zahájeno jednání s vlastníkem komunikace ŘSD o opravě úseku silnice I/11 mezi čerpací stanicí Benzina a budovou městského muzea.

Sbor pro občanské záležitosti města Žamberka uspořádal tradiční vánoční posezení

V úterý 13. prosince se v zasedací místnosti města Žamberka v budově městského úřadu konalo tradiční vánoční posezení a přátelská beseda s představiteli města pro osamělé seniory.

Informace z porady starostů měst a obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Dne 6. prosince 2016 proběhla porada starostek a starostů obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, kterou zahájil starosta města Žamberk Jiří Dytrt.

Město Žamberk získalo ocenění od Svazu diabetiků

Ve středu 9. listopadu převzal starosta města Jiří Dytrt v Brožíkově síni Staroměstské radnice plaketu prof. MUDr. Jiřího Syllaby, Dr.Sc. od Svazu diabetiků České republiky.

Návštěva senátora Parlamentu ČR Mgr. Radko Martínka v Žamberku

V pondělí 7. listopadu navštívil Žamberk senátor Parlamentu ČR Mgr. Radko Martínek. Pan senátor je členem výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a členem stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Obchvat města Žamberk ano či ne?

Na úvod svého zhodnocení skutečností k obchvatu města nahlédněme do historie. Město Žamberk vzniklo ve 2. polovině 13. století na místě původní slovanské osady při důležité obchodní cestě spojující Moravu s Kladskem.

Setkání se zástupci SÚS Pardubického kraje

Dne 11. 10. 2016 se uskutečnilo setkání zástupců Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) a pana starosty města Žamberk Jiřího Dytrta.

20 let Evropského svazku měst

Jak jsme již letos připomínali, Evropskému svazku měst je dvacet.

Informace o svatebních obřadech v roce 2016

Od začátku roku 2016 do konce měsíce října 2016 bylo uzavřeno ve správním obvodu matričního úřadu Žamberk celkem 34 svatebních obřadů,

Poděkování a pochvala za organizaci

Ve dnech 23.9. a 24.9. jsme se účastnili dvou akcí, za které si jejich organizátoři zaslouží pochvalu.

5. veletrh sociálních služeb v Centru sociální péče v Žamberku nabídl informace o všestranné pomoci

Město Žamberk ve spolupráci s poskytovateli sociálních a doprovodných služeb připravilo ve čtvrtek 8. 9. 2016 v Centru sociální péče 5. ročník veletrhu sociálních služeb.

Proč byl Žamberk opět v televizním vysílání?

Odpověď je vskutku jednoduchá. V roce 2008 byl odvolán Mgr.Tomáš Kalous z postu starosty města. K jeho odvolání vedlo nejen protěžování tajemníka Ing.Ivana Prchala, ale také nezvládnutí ožehavého problému prodeje městských bytů či otázka financování hudebního festivalu.

Na radnici jsme přivítali úspěšné reprezentanty

Letní prázdniny nejsou jen dobou odpočinku a zábavy. O tom nás přesvědčili úspěšní reprezentanti, kteří v létě bojovali na různých soutěžích.

Mezinárodní setkání mládeže proběhlo v letos v italské Fresagrandinarii

Ve dnech 23. července až 1. srpna 2016 proběhlo setkání mládeže v rámci Evropského svazku měst. Smyslem těchto letních táborů, které probíhají vždy v různých městech Evropského svazku, je setkání mládeže a seznamování se se zvyky, kulturou, zájmy a jazykem našich přátel.

Žamberské školy slavnostně ukončily školní rok

Konec školního roku žamberských středních i základních škol již tradičně zpestřilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení, výučních listů či pamětních listů za účasti zástupců města.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka