Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pracovní jednání s Michalem Kortyšem, náměstkem hejtmana zodpovědným za dopravu a dopravní obslužnost

Ve středu 24.5.2017 navštívil Žamberk náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
Program jednání byl předem stanoven a tak po krátkém seznámení s problematikou města na radnici v kanceláři starosty proběhlo další jednání již v terénu. Nejprve náměstek hejtmana a starosta města Jiří Dytrt prošli autobusové nádraží. Objekt a pozemek tohoto nádraží je vlastněn společností ICOM Jihlava, město ve spolupráci s ČSAD Ústí nad Orlicí vytváří vhodné prostředí pro cestující. Dalším bodem pracovního jednání bylo projednání možnosti opravy budovy vlakového nádraží, která leží na katastru Dlouhoňovic a na pozemcích Českých drah. Starosta města projednal i možnosti odkupu pozemku pro případné vybudování parkoviště pro cestující a přilehlé zaměstnance firem. Po prohlídce obou nádraží doporučil náměstek hejtmana postup pro jednotlivá další jednání s vlastníky pozemků.
Škodová Monika, Mgr. | dne 12.06.2017
Michal KortyšObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka