Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberské listy

Žamberské listy
- čtrnáctideník, periodický tisk územního samosprávného celku, povoleno MK ČR E 12836
- odpovědná redaktorka Monika Škodová
- Redakční rada
- tel.: 465 670 305, 775 709 005.
- termíny uzávěrek a distribuce
- Pravidla pro vydávání ŽL a ceník inzerce
Ročníky:
2022  ·  2021  ·  2020  ·  2019  ·  2018  ·  2017  ·  2016  ·  2015  ·  2014  ·  2013  ·  2012  ·  2011  ·  2010  ·  2009  ·  2008  ·  2007  ·  2006  ·  2005  ·  2004  ·  2003  · 

Žamberské listy č. 1/22

Stavba PPO zkolaudována, Nové vyhlášky o odpadech, Index kvality života, Dotační programy, Vodné a stočné, Lávka přes Divokou Orlici, Žamberské pověsti, Náš rozhovor s Tomášem Strnadem, Rozhovor s Jindřichem Žákem o projektu Starý Žamberk, Vzdělávání cizinců, 10 let přípravných tříd na ZŠ 743
Žamberské listy č. 1/22 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 1 | soubor: 50552.doc | velikost: 0.47 MB Dokument: Žamberské listy č. 1 | soubor: 50553.pdf | velikost: 1.48 MB Dokument: Žamberské listy č. 1 - příloha | soubor: 50554.pdf | velikost: 0.1 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 14.01.2022

Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka