Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberské listy

Ročníky:
2019  ·  2018  ·  2017  ·  2016  ·  2015  ·  2014  ·  2013  ·  2012  ·  2011  ·  2010  ·  2009  ·  2008  ·  2007  ·  2006  ·  2005  ·  2004  ·  2003  · 

Žamberské listy č. 2/19

8. žamberský masopust, programové prohlášení rady města 2018-2022,Setkání členů Rady PK se starosty měst a obcí, vyhlášení dotačních programů 2019, Talent 2018, Žena regionu, pozdrav z Číny, MS psích spřežení, Sportovec okresu, 110. výročí narození generálmajora in memoriam Josefa Knopa
Žamberské listy č. 2/19 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 2/19 | soubor: 40657.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Žamberské listy č. 2/19 | soubor: 40658.pdf | velikost: 6.71 MB Dokument: Žamberské listy č. 2/19 - příloha | soubor: 40659.pdf | velikost: 0.15 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 29.01.2019


Žamberské listy č. 1/19

Oslavíme 90. výročí od narození Petra Ebena, Pozvánka Barium, Investice města: automatické dveře MěÚ a divadlo, Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019, Vodné a stočné v Žamberku, Svozy odpadů 2019, Třiďte staré elektro, P. Eben - nedožité devadesátiny, rozhovor s Markem Ebenem, Tříkrálová sbírka
Žamberské listy č. 1/19 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 1/19 | soubor: 40593.doc | velikost: 1 MB Dokument: Žamberské listy č. 1/19 | soubor: 40594.pdf | velikost: 3.55 MB Dokument: Žamberské listy č. 1/19 - příloha | soubor: 40595.pdf | velikost: 0.69 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 11.01.2019
Žamberské listy
- čtrnáctideník, periodický tisk územního samosprávného celku, povoleno MK ČR E 12836
- odpovědná redaktorka Monika Škodová
- Redakční rada
- tel.: 465 670 305, 775 709 005.
- termíny uzávěrek a distribuce
- Pravidla pro vydávání ŽL a ceník inzerceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka