Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberské listy

Žamberské listy
- čtrnáctideník, periodický tisk územního samosprávného celku, povoleno MK ČR E 12836
- odpovědná redaktorka Monika Škodová
- Redakční rada
- tel.: 465 670 305, 775 709 005.
- termíny uzávěrek a distribuce
- Pravidla pro vydávání ŽL a ceník inzerce
Ročníky:
2021  ·  2020  ·  2019  ·  2018  ·  2017  ·  2016  ·  2015  ·  2014  ·  2013  ·  2012  ·  2011  ·  2010  ·  2009  ·  2008  ·  2007  ·  2006  ·  2005  ·  2004  ·  2003  · 

Žamberské listy č. 21/12

Mládežnické projekty - Ekologické pro rok 2013, Talent 2012 - výzva, V Žamberku byla otevřena moderní služebna Policie ČR pro veřejnost, Město Žamberk rozsvítilo vánoční strom
Žamberské listy č. 21/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 21/2012 | soubor: 050dd553715a17.doc | velikost: 0.55 MB Dokument: Žamberské listy č. 21/2012 | soubor: 050dd55515e23e.pdf | velikost: 8.78 MB Dokument: Žamberské listy č. 21/2012 - příloha | soubor: 050dd5569a96d8.pdf | velikost: 0.17 MB
Vanický Zdeněk, dne 28.12.2012


Žamberské listy č. 20/12

Změna v přeshraniční spolupráci a výběru studentů, aneb rozšíření komise pro zahraniční styky, Poděkování za mnohaletou práci ředitelky paní Mgr. Bronislavě Havlíkové, Žamberk přispěl na laparoskopickou věž, Vyhodnocení soutěže "Odevzdej starý mobil", Otázka pro zastupitele města Žamberka
Žamberské listy č. 20/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 20/2012 | soubor: 050c0524b85440.doc | velikost: 0.52 MB Dokument: Žamberské listy č. 20/2012 | soubor: 050c05263eba31.pdf | velikost: 4.35 MB Dokument: Žamberské listy č. 20/2012 - příloha | soubor: 050c0527c26787.pdf | velikost: 0.19 MB
Vanický Zdeněk, dne 06.12.2012


Žamberské listy č. 19/12

Pozvánka na tradiční rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark, Upozornění pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, Výsledky soutěže "Odevzdej starý mobil", Slovo 1. místostarosty, Nejmladším hejtmanem v historii se stal Martin Netolický, Cena města Žamberka
Žamberské listy č. 19/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 19/2012 | soubor: 050ae94b233dc6.doc | velikost: 0.92 MB Dokument: Žamberské listy č. 19/2012 | soubor: 050ae94da91efa.pdf | velikost: 4.53 MB Dokument: Žamberské listy č. 19/2012 - příloha | soubor: 050ae94f08189e.pdf | velikost: 0.25 MB
Vanický Zdeněk, dne 22.11.2012


Žamberské listy č. 18/12

Zanedlouho čekají Školní jídelnu v Žamberku dvě výročí, Ohlédnutí za 28. říjnem 2011 Vyznamenání Zlaté lípy in memoriam, Nový zákon o ochraně ovzduší, Hudba jako jazyk smíření a porozumění
Žamberské listy č. 18/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 18/2012 | soubor: 05097ef075dfd5.doc | velikost: 0.44 MB Dokument: Žamberské listy č. 18/2012 | soubor: 05097ef1baf529.pdf | velikost: 4.53 MB Dokument: Žamberské listy č. 18/2012 - příloha | soubor: 05097ef2b795e3.pdf | velikost: 0.18 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.11.2012


Žamberské listy č. 17/12

20 let slaví pěvecký sbor CORALE, Poděkování za dlouholetou práci dvěma ředitelům žamberských škol, Nádraží v Žamberku získá nový kabát, 16. ročník Orlicko - kladského varhanního festivalu, Den otevřených dveří přinesl zajímavý program pro stovky návštěvníků
Žamberské listy č. 17/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 1/2012 | soubor: 05080139a567e1.doc | velikost: 0.48 MB Dokument: Žamberské listy č. 1/2012 | soubor: 0508013ab4464c.pdf | velikost: 6.17 MB Dokument: Žamberské listy č. 17/2012 - příloha | soubor: 0508013b9b72e9.pdf | velikost: 0.16 MB
Vanický Zdeněk, dne 18.10.2012


Žamberské listy č. 16/12

Slavnostní otevření zdigitalizovaného kina, Systém pro varování občanů, Slavnostní večer u příležitosti 94. výročí vzniku samostatného československého státu, Veletrh sociální služeb, Oznámení o době a místě konání voleb.
Žamberské listy č. 16/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 16/2012 | soubor: 0506946ab2075c.doc | velikost: 0.43 MB Dokument: Žamberské listy č. 16/2012 | soubor: 0506946c069354.pdf | velikost: 7.09 MB Dokument: Žamberské listy č. 16/2012 - příloha | soubor: 0506946d1d1218.pdf | velikost: 0.13 MB
Vanický Zdeněk, dne 01.10.2012


Žamberské listy č. 15/12

Koncert mezinárodního arkodeonového orchestru, Najdi si svůj červený kontejner, Setkání mladých akordeonistů pěti evropských zemí, Ohlédnutí za ejhle, loutkou 2012, rok 2012 – významný rok kina v Žamberku, Jaroslav Vrchlický a Žamberk
Žamberské listy č. 15/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 15/2012 | soubor: 050582ba5b78c3.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Žamberské listy č. 15/2012 | soubor: 050582bbbee6ba.pdf | velikost: 6.86 MB
Vanický Zdeněk, dne 18.09.2012


Žamberské listy č. 14/12

Volby do zastupitelsvta Pardubického kraje, Orlická brána pošesté, Prezident E. Beneš pře 75 lety v Žamberku, Mosilana opět otvírá své brány, Stav povrchu komunikace ul. Klostermannova, Návštěva hejtmana v Žamberku
Žamberské listy č. 14/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 14/2012 | soubor: 0503efc4001ff7.doc | velikost: 0.66 MB Dokument: Žamberské listy č. 14/2012 | soubor: 0503efc533da6c.pdf | velikost: 4.71 MB Dokument: Žamberské listy č. 14/2012 - příloha | soubor: 0503efc640053c.pdf | velikost: 0.25 MB
Vanický Zdeněk, dne 30.08.2012


Žamberské listy č. 13/12

Stav dotačních titulů v protipovodňové oblasti, Kulturní komise informuje, Den dětí v Žamnberku se vydařil, Jaký byl XII. ročník Svátků dřeva, Westernový den, Počátky junáctví v českých zemích, Shock CUP 2012 opět v Žamberku
Žamberské listy č. 13/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 13/2012 | soubor: 0501fb50f017df.doc | velikost: 0.68 MB Dokument: Žamberské listy č. 13/2012 | soubor: 0501fb5243c131.pdf | velikost: 4.39 MB Dokument: Žamberské listy č. 13/2012 - příloha | soubor: 0501fb53323b34.pdf | velikost: 0.52 MB
Vanický Zdeněk, dne 06.08.2012


Žamberské listy č. 12/12

Orlická brána 2012, Vyhodnocení soutěže škol ve sběru, Žamberk chystá nové parkovací místa, Běh naděje v Žamberku, Žamberské Albertinum se otevřelo návštěvníkům, Letní kino 2012 na Pěší zóně, Dechovka ZUŠ v Sársku
Žamberské listy č. 12/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 12/2012 | soubor: 04ffab8635fa12.doc | velikost: 0.93 MB Dokument: Žamberské listy č. 12/2012 | soubor: 04ffab8776a6a6.pdf | velikost: 5.47 MB Dokument: Žamberské listy č. 012/2012 - příloha | soubor: 04ffab8890486c.pdf | velikost: 0.79 MB
Vanický Zdeněk, dne 09.07.2012


Žamberské listy č. 11/12

Svátky dřeva, Soutěž pro občany a návštěvníky města "Odevzdej starý mobil", 20 let od vzniku Městské policie v Žamberku, Noc kostelů, Orlická brána, 100 let českého skautingu
Žamberské listy č. 11/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 11/2012 | soubor: 04fe163e5f3a56.doc | velikost: 0.46 MB Dokument: Žamberské listy č. 11/2012 | soubor: 04fe163f7e69c4.pdf | velikost: 4.86 MB Dokument: Žamberské listy č. 11/2012 - příloha | soubor: 04fe1640a94b1b.pdf | velikost: 1.63 MB
Vanický Zdeněk, dne 20.06.2012


Žamberské listy č. 10/12

JANM ROCK 2012, Operativní rozšíření úředních hodin na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, Profesor Cempírek v Žamberku, Kontejner na textil, Nevyvezli Vám popelnici?, Běh naděje 2012, XII. ročník Sváktů dřeva
Žamberské listy č. 10/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 10/2012 | soubor: 04fcc6088d7265.doc | velikost: 0.47 MB Dokument: Žamberské listy č. 10/2012 | soubor: 04fcc609b638ba.pdf | velikost: 4.62 MB Dokument: Žamberské listy č. 10/2012 - příloha | soubor: 04fcc60aa42247.pdf | velikost: 0.23 MB
Vanický Zdeněk, dne 04.06.2012


Žamberské listy č. 09/12

3. místo v soutěži obcí v třídění odpadu, Upozornění pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, Mládežnické projekty - zájmové 2012, Canisterapie v Albertinu, Návštěva partnerského města Seftenbergu, Žamberksý Majáles 2012, Pálení čarodějnic v Žamberku mělo úspěch
Žamberské listy č. 09/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 09/2012 | soubor: 04fb21b6ac48d9.doc | velikost: 1.29 MB Dokument: Žamberské listy č. 09/2012 | soubor: 04fb21b7f07df1.pdf | velikost: 3.06 MB Dokument: Žamberské listy č. 09/2012 - příloha | soubor: 04fb21b922fc14.pdf | velikost: 0.09 MB
Vanický Zdeněk, dne 15.05.2012


Žamberské listy č. 08/12

Nádoby na sběr bioodpadu, Rekapitulace nepravomocného rozhodnutí soudu v kauze rozvázání pracovního poměru Ing. Prchala, Půjčky z "Fondu rozvoje", Zpráva o hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s., Pálení čarodějnic, Vzpomínky na konec II. světové války
Žamberské listy č. 08/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 08/2012 | soubor: 04fab649b2d4df.doc | velikost: 0.32 MB Dokument: Žamberské listy č. 08/2012 | soubor: 04fab64a9d35f0.pdf | velikost: 2.78 MB
Vanický Zdeněk, dne 10.05.2012


Žamberské listy č. 07/12

Pozvánka na Majáles, Příspěvky z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2012, Zapisování dětí do cestovních dokladů, Provádění kontroly a čištění spalinové cesty (komínů), Lidové tradice v Albertinu, Informace o záhájení muzejní sezóny
Žamberské listy č. 07/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 07/2012 | soubor: 04f8bf50205cc5.doc | velikost: 1.33 MB Dokument: Žamberské listy č. 07/2012 | soubor: 04f8bf50f03bb5.pdf | velikost: 2.27 MB Dokument: Žamberské listy č. 07/2012 - příloha | soubor: 04f8bf5251d130.pdf | velikost: 0.08 MB
Vanický Zdeněk, dne 16.04.2012


Žamberské listy č. 06/12

Schválení Memoranda s firmou BÜHLER CZ, s.r.o., Finanční prostředky jsou rozdělené, Dědictví, Velikonoční zvyky, Vzpomínka na JUDr. Zdeňka Jašku, Na Slovensku žákyně ze zámku zlaté a stříbrné
Žamberské listy č. 06/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 06/2012 | soubor: 04f7980cbc1190.doc | velikost: 0.34 MB Dokument: Žamberské listy č. 06/2012 | soubor: 04f7980d7630be.pdf | velikost: 3.02 MB
Vanický Zdeněk, dne 02.04.2012


Žamberské listy č. 05/12

Starostové opět připomínkovali veřejnou dopravu, Otevřený dopis řediteli České televize, Betlém – Polsko – co se bude dít?, Projekty prevence kriminality, Talent 2011
Žamberské listy č. 05/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 05/2012 | soubor: 04f61b8e36bf89.doc | velikost: 0.69 MB Dokument: Žamberské listy č. 05/2012 | soubor: 04f61b8f310325.pdf | velikost: 2.44 MB Dokument: Žamberské listy č. 05/2012 - příloha | soubor: 04f61b91e111d5.pdf | velikost: 0.09 MB
Vanický Zdeněk, dne 15.03.2012


Žamberské listy č. 04/12

Žamberské jarní slavnosti, Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí, Povídání o Žamberku, Masopustní veselí v Žamberku, Zpráva pro filmové diváky
Žamberské listy č. 04/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 04/2012 | soubor: 04f576e0ee2739.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Žamberské listy č. 04/2012 | soubor: 04f576e428e43b.pdf | velikost: 5.49 MB
Vanický Zdeněk, dne 07.03.2012


Žamberské listy č. 03/12

Přehlídka úspěšného mládí Talent 2011, Porada starostek a starostů, Stav dotačních programů v protipovodňové oblasti, Informační panel jako elektronická úřední deska, Uplynulý rok v Městské knihovně v číslech a statistikách
Žamberské listy č. 03/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 03/2012 | soubor: 04f38cc7f96599.doc | velikost: 0.44 MB Dokument: Žamberské listy č. 03/2012 | soubor: 04f38cc9001270.pdf | velikost: 7.3 MB Dokument: Žamberské listy č. 03/2012 - příloha | soubor: 04f38cc9e493e5.pdf | velikost: 0.09 MB
Vanický Zdeněk, dne 13.02.2012


Žamberské listy č. 02/12

1. Žamberský masopust s tradiční zabíjačkou, Informace o operativním rozšíření úředních hodin na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, Informace ke vzniku Obecně závazné vyhlášky, Firemní školky se pomalu rozjíždějí, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Žamberské listy č. 02/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 02/2012 | soubor: 04f2fc9ffce0cb.doc | velikost: 0.41 MB Dokument: Žamberské listy č. 02/2012 | soubor: 04f2fca09dc40e.pdf | velikost: 2.38 MB
Vanický Zdeněk, dne 06.02.2012


Žamberské listy č. 01/12

Lípy a povodně, Barium (trochu jinak), Mládežnické projekty, Daň z nemovitosti na rok 2012
Žamberské listy č. 01/12 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 01/2012 | soubor: 04f2fc9a51ce73.doc | velikost: 0.53 MB Dokument: Žamberské listy č. 01/2012 | soubor: 04f2fc9b572098.pdf | velikost: 10.72 MB Dokument: Žamberské listy č. 01/2012 - příloha | soubor: 04f2fc9bf05af3.pdf | velikost: 0.08 MB
Vanický Zdeněk, dne 06.02.2012

Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka